Projekty edukacyjne

Pierwszym projektem międzygimnazjalnym był projekt na temat historii książki zrealizowany wspólnie z Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2003/2004. Efekty uzyskane w wyniku pracy po raz pierwszy tą metodą zachęciły nas do realizacji w marcu 2004 roku kolejnego przedsięwzięcia tego rodzaju „Mały Książę” – najważniejsze dzieło   Antoine`a de Saint – Exupery`ego”, do którego dołączyły Gimnazjum nr 1, 9, 13 i 15. Projekty przerodziły się w stałe działania. W roku szkolnym 2005/2006 realizowalismy projekt „ H.Ch. Andersen – Książę Baśni” w 200. rocznicę urodzin pisarza i w Roku Andersena. Kolejny projekt „Sienkiewicz okiem gimnazjalisty widziany” zrealizowany został w roku szkolnym 2006/2007. 

Projekt „ H.Ch. Andersen – Książę Baśni” przygotowany został w ramach obchodów Roku Andersena, w jego realizację włączonych zostało około 70 uczniów pod kierunkiem  dziesięciu nauczycieli różnych przedmiotów z trzech gimnazjów- G nr 3 (pomysłodawca projektu), G nr 1 i G nr 11. Głównym celem projektu było upowszechnienie postaci Andersena oraz jego twórczości.
Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu 2005 roku. Jego efekty zostały przedstawione trzykrotnie w dwóch nieco odmiennych wersjach : 14.12.05r. w Gimnazjum nr 3, a  15 i 22 lutego 2006 roku w Gimnazjum nr 1 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i 6 oraz nauczycieli bibliotekarzy w ramach kursu kwalifikacyjnego WODN w Lublinie.  W ramach projektu uczniowie G nr 3 - jego uczestnicy przygotowali wystawę  „Należę do świata” o życiu i twórczości Andersena, wydali okolicznościowy „andersenowski” nr gazety bibliotecznej „Łowca”, wykonali postaci z baśni Andersena z papieru techniką origami, zilustrowali życie Hansa Christiana Andersena na linii czasu, przygotowali inscenizację kabaretową wybranych baśni H.Ch. Andersena oraz ilustracje do ulubionych baśni. Mogliśmy również obejrzeć inscenizację teatralną „Dziewczynki z zapałkami”, kukiełki z baśni Andersena, mapy myśli ilustrujące życie i twórczość baśniopisarza, usłyszeć audycję radiową o Andersenie, sprawdzić naszą wiedzę rozwiązując  quizy i rebusy na temat jego życia i twórczości.  Powstały również prezentacje multimedialne o Andersenie oraz prace literackie na temat: „ Zostań następcą Andersena, czyli co by było gdyby bohaterowie wybranych baśni inaczej postąpili lub żyli w innym miejscu, czasie i warunkach”


Projekt „Sienkiewicz okiem gimnazjalisty widziany” zrealizowany został z okazji 160. rocznicy urodzin  i 90. rocznicy śmierci pisarza. Zaproszeni zostaliśmy do jego realizacji  przez nauczycieli bibliotekarzy z Gimnazjum nr 1.  W ramach  jego realizacji przygotowaliśmy: scenki o  adaptacjach filmowych powieści  „W pustyni i w puszczy” oraz „Qvo vadis”,  specjalny numer gazety bibliotecznej „Łowca”, prezentację multimedialną o życiu i twórczości noblisty, zakładki do książek, figurki przedstawiające faunę i florę występującą na kartach powieści Sienkiewicza wykonane techniką origami. Nasze szkolne koło teatralne zaprezentowało kabaretowe wersje wybranych utworów Sienkiewicza. Oprócz wymienionych przeze mnie zadań realizowane były następujące formy pracy :  pod opieką nauczycieli G nr 1 - kalendarium życia pisarza, prezentacja multimedialna o życiu i twórczości Sienkiewicza, wywiad z H. Sienkiewiczem, parada postaci literackich z powieści H. Sienkiewicza, zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów okładek powieści i nowel pisarza, pod opieką nauczycieli G nr 9 -  scena z powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” przedstawiona w formie teatru cieni, portrety H. Sienkiewicza, informacje o adaptacjach filmowych powieści Sienkiewicza w formie scenki teatralnej, referat na temat twórczości H. Sienkiewicza: „Ku pokrzepieniu serc” .
Projekt zaprezentowany został zarówno w Gimnazjum nr 1, jak i w Gimnazjum nr 3.
Oba projekty dały uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy o życiu i pisarstwie Andersena i Sienkiewicza, wymagał  samodzielnego poszukiwania informacji (a więc inspirował do czytania) i wykorzystania tych informacji do przygotowania własnych prezentacji. Wybrana metoda projektu pozwoliła uczniom na samodzielność nie tylko w wyborze zadań, ale również w sposobie jego realizacji i prezentacji. Wymagała dużego zaangażowania uczniów – w poznawanie  utworów pisarzy, ich twórczej i różnorodnej interpretacji . Miała również charakter interdyscyplinarny – łączyła wiedzę z różnych przedmiotów nauczania i przyczyniała się do współpracy nauczycieli. Projekt miał też walor wychowawczy: uczył systematyczności, odpowiedzialności i organizacji pracy, integrował poszczególne zespoły. Prezentacja projektu – jasna, z wyrazistą strukturą, w formie dialogu dwójki konferansjerów - zwolennika i przeciwnika twórczości Andersena - stanowiła efektowny, wzbudzający zaciekawienie u widzów wstęp do pokazania  efektów pracy poszczególnych grup.
Prezentacja sienkiewiczowskiego projektu  w G nr 3 odbywała się również według opracowanego wcześniej i specjalnie na tę okazję przygotowanego scenariusza. 


Projekt „Być jak Leonardo da Vinci” realizowany był tylko przez naszych uczniów. Okazją do jego realizacji była 490. rocznica śmierci Leonarda da Vinci (1452-1519), włoskiego malarza, rzeźbiarza, architekta, konstruktora,teoretyka sztuki, filozofa, matematyka, anatoma. Realizując ten projekt chciałyśmy zapoznać uczniów z życiem i twórczością Leonarda da Vinci, rozpropagować „renesansowy”, wszechstronny model zainteresowań wśród uczniów gimnazjum, ukształtować  umiejętności planowania i organizacji pracy własnej uczniów, ćwiczyć umiejętności zbierania, selekcjonowania i opracowywania informacji i wreszcie przygotować uczniów do efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach (rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, komunikacja w grupie). Z wielu zadań zaproponowanych uczniom zrealizowane zostały:
- Leonardo da Vinci – wizjoner i wynalazca (model machiny wojennej wynalazków),
- Leonardo da Vinci – życie i twórczość (wystawa w bibliotece szkolnej),
- konkurs wiedzy i umiejętności „Mistrz Gimnazjum” (na podsumowanie projektu), 
-prezentacje multimedialne na temat życia i twórczości Leonarda da Vinci, jego 
zainteresowań przyrodą, mechaniką, anatomią itp.,
-gazetka o Leonardzie da Vinci, jego życiu, sztuce, zainteresowaniach nauką.
Postać Leonarda -  również  twórcy bajek i zagadek, miłośnika teatru - mobilizowała uczniów do wyszukiwania i opracowywania informacji w wielu książkowych i pozaksiążkowych źródłach.  W odróżnieniu do wcześniejszych projektów, których przedmiotem i podmiotem byli wielcy, znani i czytani pisarze, projekt ten propagował wśród uczniów postawę naukowca, badacza i pasjonata, przekonanego o konieczności ustawicznych poszukiwań i głoszącego pochwałę wiedzy i nauki trwającej przez całe życie.