wtorek, 16 stycznia 2018

O czytaniu i nieczytaniu uczniów- czytelników biblioteki w i semestrze 2017/2018

 O tym, co myślimy o naszych czytelnikach możecie poczytać w krótkiej analizie w zakładce Statystyki. Poniżej przedstawiamy tych,co zasługują na pochwałę, wyróżnienie i fanfary. Są wśród nich systematyczni czytelnicy i miłośnicy książki, uczniowie, którzy dzięki rówieśnikom, rozmowom o książkach i akcjom czytelniczym zaczęli czytać oraz nowi, których jeszcze do końca nie poznaliśmy jako fanów czytania. Wszystkim gratulujemy!
Statystyka klas (gimnazjum i klasy 7) oraz najlepsi czytelnicy- stan na 15.01.2018r. :
Lp.
Klasa
Wypożyczeń
Średnia na ucznia klasy
Najlepsi czytelnicy
1
2aG
160
5,92
Zawadzka M.-23, Ceglarz K.-17,
Ostrzyżek E.-15,
Tylus Z.-14, Drela D.-11,
Kalinowska J.-8, Krysa M.-7, Bazyluk J. – 7,
Pastwa E.-6, Tkaczyk A.-6
2
3cG
155
6,45
Zdybel J.-32,
Sadurska J.-19, Świerczpwska N.-15,
Skałecki W.-8, Szczepański S.-8
3
2bG
130
4,81
Socha J.-13,
Rękas J.-9, Kurowiak D.-9, Matuszkiewicz E.-8,
Basak D.-8,
Połyńczuk K. -7, Toruń J. -6, Stasiak A.-5,
Ulanowska W.-5, Kulig N.-5
4
3aG
125
5
Mazurek N.-25,
Dubis J. – 24, Janusz K.-15, Falkiewicz O.-8,
Paćkowska M. – 5, Wojciechowski M.-5
5
7c
105
4,2
Jakubusek I.-12, Daniluk A.-9, Złotek K.-9,
Gęca A. – 6, Michalska N.-6
6
7a
100
5,26
Brak
7
2cG
3bG
90
90
4,73
4,73
Brak
Zięba L.-22, Pańpuch R.-8, Szubartowska M.-8,
Toporowska N.-7, Wojtaszek J.-7, Zawadzka A.-7
8
7b
56
2,07
Brak
9
7d


7f
51


51
2,43


2,32
Jeziorkowska A.-8, Harmasz O.-6, Gęca J.-5,
Czajka A.-5

Polak H.-9, Wilczek O.-8, Krzowska I.– 6
10
7e
24
1
Brak
Uczniowie klas IV-VI zasługujący na wyróżnienie:
Thum A., 6a-37; Jarszak A., 6a – 14; Iwaniak T., 4d-13; Juszka P. , 6a- 10

czwartek, 11 stycznia 2018

VII edycja konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018ogłasza VII edycję wojewódzkiego konkursu z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018
pod hasłem
„Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika.”
                                                                                                J.Korzeniowski
w trzech kategoriach:
konkurs plastyczny na opracowanie i wykonanie gry planszowej opartej na utworze literackim,
konkurs literacki na wypowiedź odwołującą się do przeczytanych książek,
konkurs medialny na film lub cykl fotografii przedstawiających sceny z wybranej książki
dla uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego.

Cele:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
- inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
- wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w nauce i rozrywce.

Regulamin konkursu plastycznego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjów woj. lubelskiego.
2. Prace należy złożyć lub przesłać do 30  marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs plastyczny.                                                          
3. Gra planszowa musi być wykonana: w formacie nie mniejszym niż A3, własnoręcznie, wg własnego pomysłu, techniką dowolną, przeznaczona dla 2-4 graczy. Gra powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej, tj.: tytuł, instrukcję w formacie A4, planszę, pionki itp. Plansza powinna być zabezpieczona poprzez oklejenie taśmą lub laminowanie.                                                                                                                        4. Gra może być wykonana indywidualnie lub grupowo przez max. 3 osoby.                                                                       
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i email kontaktowy do nauczyciela, a także imię i nazwisko autora/autorów oraz tytuł książki, na podstawie której powstała gra.              
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetykę wykonania.

Regulamin konkursu literackiego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjów woj. lubelskiego.
2. Termin nadsyłania prac literackich upływa z dniem 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace w wersji papierowej i elektronicznej prosimy przesłać na adres: Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs literacki i adres email: g3.biblioteka@op.pl.
3. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem „Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika”. Prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów.                     
4. Prace konkursowe ( forma literacka dowolna np. opowiadanie, esej, wiersz, bajka, itp. - maksymalnie 4 strony druku, format A4, czcionka 12) powinny być opatrzone odręcznym podpisem autora, pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela.                                         5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy.                                                                                       
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, trafność ujęcia tematu oraz poprawność językową i formy.

Regulamin konkursu medialnego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjum woj. lubelskiego.
2. Termin nadsyłania prac (film, fotografia) upływa z dniem 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace prosimy przesłać na adres: Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) dopiskiem Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs medialny.
3. Prace medialne mogą wykonywać 2 lub 3-osobowe zespoły.
4. Prace konkursowe: cykl zdjęć (min.3) lub film na podstawie wybranej książki oddające atmosferę, wyjątkowość, „ducha” danej książki, mają być próbą przedstawienia własnych wyobrażeń na temat miejsc, bohaterów, sensu książki i powinny być: w przypadku fotografii wywołane w formacie co najmniej A5, a w przypadku filmu zapisane na płycie CD lub DVD. Nagrany materiał powinien odtwarzać się w programach: Windows Media Player, Real Player lub Movie Maker.                                                                                                                     
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy do nauczyciela.                                                                                    6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność wykorzystania w nagraniu narzędzi medialnych.

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:

1. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa, w tym również publikacji, na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 30, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30, blogu biblioteki, a także przez sponsorów i firmy, które objęły patronat nad konkursem.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn.zm.).
4. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek G (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin).                          
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek G (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) 24 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00, a także na stronie internetowej szkoły www.sp30.lublin.pl oraz na blogu biblioteki Gimnazjum nr 3 www.g3-biblioteka.blogspot.com

Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

tel. 81-7490694 w.48  ;  email:g3.biblioteka@op.pl 

środa, 3 stycznia 2018

Zimowo-świąteczne wiersze.

Jeszcze przed świętami uczniowie klasy IIa i IIc na podstawie swoich skojarzeń o zimie i Bożym Narodzeniu pisali wiersze. Zadanie nie było łatwe, ale zachęcało do rozwijania wyobraźni, odwołania się do wspomnień i wzbogacało słownictwo. Najważniejsza była zabawa słowem, bo dzięki temu każdy,chociaż na chwilę,mógł zostać poetą.
Poniżej prezentujemy kilka wybranych wierszy:

Za oknem sypie śnieg
Na stole stygną kluski
Kevin znowu sam w domu
A ja nie mam humoru

                                      Emilia , 2a

Na choince wiszą już ozdoby
Dzieci za oknem przeżywają na sankach przygody
Ze śniegu lepimy bałwanka
Prezentów oczekuje mała Hanka
Już niedługo spotkamy się z rodziną,
by czas przy stole przyjemnie minął.

                                         Estera, 2a

Gdy śnieg za oknem prószy już
To znak, że święta są tuż, tuż.
Choinka pełna światełek jest,
lecz to nie tak ważne jest.
Dwanaście potraw, barszcz i karp
Do stołu zasiąść czas!
Prezentów stos, aż dzieci w głos!
Pasterka trwa, organista gra
Ludzie śpiewają, kolędy grają
I takie to są święta te
Gdy Chrystus rodzi się.

                                          Anonim

Jedzie rodzinka
Pachnie choinka
A pod nią prezent czeka na ciebie.
Już dzwonią dzwonki
Tłuką się bombki
Na niebie lśni gwiazda
Zaśpiewał gazda
Pora do stołu
namiastkę wyjątkowego wieczoru. 

                            Daniel, 2c

Święta już blisko
Pada już śnieg
W sercu czuć magię i radość.
Choinka już stoi
A pod nią prezenty.
Na stole potrawy
A w szopce Maryja śpiewa Jezusowi.

                                       Anonim


czwartek, 28 grudnia 2017

This Christmas together!

Klasa 7 F zrealizowała swój pierwszy projekt międzynarodowy w ramach programu eTwinning. "This Christmas together" to krótki projekt poświęcony świętowaniu Bożego Narodzenia przez uczniów ze szkół różnych krajów. Zadaniem uczniów było przygotowanie własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych, napisanie życzeń w języku angielskim, kilku zdań o sobie i ukazanie tradycji bożonarodzeniowych kraju, z którego pochodzą. Uczniowie na godzinie wychowawczej zaprojektowali kartki i zacytowali fragmenty polskich kolęd. Prace zostały wysłane do szkół we Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Czech, Rumunii, Niemiec, Danii, Francji. Klasa otrzymała świąteczne pocztówki i życzenia ze szkół partnerskich, które zaprezentowała na wystawie na korytarzu szkoły. Projekt koordynowała pani Aneta Szadziewska, pomocą w realizacji służyła wychowawczyni 7 F pani Anna Kępińska.
Zainteresowanych zapraszamy na platformę projektu: https://twinspace.etwinning.net/50931/home i fotorelację: http://www.sp30.lublin.pl/2017-2018/etwining/index.html


piątek, 22 grudnia 2017

Bombeczki-czapeczki, czyli kontynuacja zajęć artystycznych.

W ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia w czytelni biblioteki kontynuowaliśmy świąteczne warsztaty rękodzieła. Tym razem uczennice z klasy IIA i III A uczyły się wykonania bombek z włóczki. Powstały niebieskie, białe i kolorowe czapeczki-bombeczki, które posłużyć mogą też za ozdobę do prezentu czy brelok.czwartek, 21 grudnia 2017

Świąteczne warsztaty artystyczne w czytelni

Ja co roku o tej porze, w czytelni naszej szkolnej biblioteki odbyły się świąteczne warsztaty artystyczne. Tym razem uczniowie tworzyli anioły ... z makaronu. Do ich wykonania wystarczyło przygotować kilka rodzajów makaronu - farfalle, pipe, castellani oraz mocny klej i farby akrylowe. I tak powstały niepowtarzalne ozdoby i/lub podarunki, które stworzą świąteczny klimat i ucieszą bliskich. Niech żyje makaron ... nie tylko w kuchni!
Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Personalize a digital slideshow

Świąteczne zentangle

19 i 20 grudnia w klasach IIB i IIC odbyły się zajęcia artystyczne wprowadzające w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie pod kierunkiem p. Aliny Hładyniuk i p. Ewy Osoby tworzyli obrazki świąteczne techniką zentangle. Ta refleksyjna i relaksacyjna forma sztuki, wykorzystująca graficzne, splątane linie i wzory, posłużyła do stworzenia niepowtarzalnych bożonarodzeniowych rysunków.
Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Slideshow design created with Smilebox