eTwinning w bibliotece

2018/2019

W tym roku szkolnym realizujemy projekt eTwinning z uczniami klasy 6. 
Tytuł projektu to Around the Painting World with Willy Fog!

Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Turcji.

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt "InASA" otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości.2017/2018

Kwiecień 2018
Projekt edukacyjny "InNASA-International Art Storytelling Academy" zmierza ku końcowi. Oto tylko 2 przykładowe prace uczniów z naszej szkoły, którzy poznawali mały fragment dziedzictwa kulturowego Armenii, Włoch i Łotwy oraz wykonywali różne prace na podstawie armeńskiej legendy "Akhtamar"

Uczniowie z wykorzystaniem teatru kamishibai zapoznają uczniów z klas młodszych z legendą armeńską "AKHTAMAR"


Wersja legendy "AKHTAMAR" jako kreskówka wykonana przez M.Kozika. Każde zdjęcie uczeń opracowywał graficznie, następnie wykonał animację poklatkową dodając tekst legendy.


22.01.2018- Na luty przygotowaliśmy projekt "Friendship Fun Month". Głównym partnerem projektu są Włochy. Obchody Walentynek są w projekcie pretekstem do wykonywania różnych zadań przez uczniów z wykorzystaniem metody gamifikacji. Uczniowie mają miesiąc na wykonywanie zadań i zdobywanie punktów. Szczegóły:
https://twinspace.etwinning.net/59177/home
Kilka prac uczniów: http://g3-biblioteka.blogspot.com/2018/02/fun-friendship-month-etwinning-projekt.html

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego kontynuujemy działania edukacyjne w ramach programu eTwinning. Projekt "InASA" rozwija się i będzie realizowany do kwietnia 2018 roku. Na tym etapie powstały w ramach projektu prezentacje szkół, projekty logo , tłumaczenia legend z języków ojczystych na angielski i ponownie na języki krajów partnerskich, a także ilustracje do wybranych legend, nagrania audio legend oraz dwa spotkania uczniów na czacie. 
https://twinspace.etwinning.net/42671/home

Kolejnym projektem jest druga edycja projektu "Book it'18" we współpracy z Irlandią, w ramach którego zainteresowani czytelnicy przygotują filmowe reklamy książek, których są fanami. Wraz z uczniami z innych krajów wymienimy się propozycjami książek, które warto przeczytać i pokażemy pozytywny wizerunek czytających młodych ludzi z różnych krajów, których zbliża książka.                  

Następny projekt to już tradycja! Szkoła w Hiszpanii zaprasza nas do projektu "Letras Galegas" dedykowanego poezji. Poznamy w nim kolejnego poetę z regionu Galicja w Hiszpanii i wykonamy zakładki do książek dedykowane wybranemu poecie. Tym razem jest to Maria Victoria Moreno Marquez.

Chat z Armenią!

26 października odbył się pierwszy czat uczniów w języku angielskim w ramach projektu eTwinning "InASA". W spotkaniu on-line brały udział grupy z Polski i Armenii. Uczniowie poznawali się i wymieniali informacjami o swoich krajach. Poznaliśmy stolicę Armenii, miasto, z którego pochodzą partnerzy projektu - Vanadzor i szukaliśmy informacji, zdjęć w Internecie. Rozmawialiśmy też o pogodzie i wymyśliliśmy nazwy naszych zespołów. Podczas czatu czekała na nas niespodzianka - armeńskie słodycze. W projekcie koordynowanym przez panią Anetę Szadziewską i panią Emilię Kosowską - Stępniak udział biorą również szkoły z Włoch i Łotwy.

W październiku bieżącego roku szkolnego rozpoczęliśmy projekt "InASA" w ramach programu eTwinning. Partnerami projektu są szkoły z Polski, Włoch, Armenii i Łotwy. Z naszej szkoły udział w projekcie bierze 5 odważnych uczennic z klasy IIA gimnazjum. Celem projektu jest poznawanie legend krajów partnerskich oraz ich prezentowanie poprzez różne techniki artystyczne i informatyczne. Uczniowie będą pracowali w zespołach zadaniowych i międzynarodowych stosownie do zainteresowań i umiejętności. Projekt koordynuje pani Aneta Szadziewska we współpracy z panią Emilią Kosowską-Stępniak! Szczegóły poniżej:Partners from different countries present legends and national stories in many art ways (rewritings, paintings, recordings, recordings music, drawings, movies, graphics, posters).
The students will work in international teams as writers, readers, sound operators, composer, graphics makers, painters, designers.CELE

1. To recognize international teams’ legends
2. Using IT tools in creating activities
3. Improving language knowledge
4. Working in teams
5. Composing team legends to discover what are differences and similarity.
6. The legends inspiring to create art works

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. October-Presentation(school, name, city, country + quiz).
2. November-Choosing one legend and send to partner, rewriting international teams in English
3. December-Recording the legends and add sound(my team should add background sound and partner team should read, record)
4. January-Creating art work(we can also use IT) and made presentation + tutotial how we made our art work
5. February-Unite all files of art presentation and make movie
6. March-Every team presents result of this project making movie and share it on Internet.

SPODZIEWANE REZULTATY

1. Visual international books about legends and stories
2. Recording background musici into books
3. Showing legends with different art works
4. New knowledge about international teams' art and culture
5. Improving IT tools skills in education

Już we wrześniu zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w projekcie z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych “A postcard 4U”
A) ABOUT THE PROJECT (O projekcie)
A postcard 4U is a short project to celebrate the European Day of languages.
-The students will exchange real postcards of their country or handmade cards in English and in their mother tongue.
-The students will send the cards to their new friends with greetings and a short presentation (os something different….)
-The topic should be focused on “friendship”, so, if you agree, each group of students will choose some common proverbs of their country about friendship and find the translation in English
e.g. in Italy we say:
 "Chi trova un amico, trova un tesoro"
in English is  
“A friend in need is a friend indeed!”
We can write the proverbs in the twinspace (pladlet or printerest, as we like)
B) AIMS (Cele)
-Encourage students to learn new languages and communicate in foreign languages.
-Raise awareness of the cultural differences/similarities among countries.
-Increase cooperation and inclusion among students.
-Improve digital competences/skills.
C) WORK PROCESS (Przebieg)
-With the help of the teachers the students will discover the importance of the EDL.
-The students will create handmade cards or buy postcards with images of the country where they live.
-The students, divided in small groups, will search some famous proverbs, and choose some for the padlet.
D) EXPECTED  RESULTS (Rezultaty)

The students' creations (the cards received) will be exhibited in a school area: one exhibitions with the postcards and one exhibition with the handmade cards.
We will create a Twinspace and we will publish photos in the Twinspace from the exhibitions in every school.

2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 zachęcamy uczniów do udziału w projektach eTwinning skupionych na tematach związanych z podnoszeniem kompetencji czytelniczych uczniów, wykorzystywaniu technologii w nauce i  rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez współpracę ze szkołami partnerskimi i poznawanie różnorodności kulturowej.
                                              2015/2016


Projekt Letras Galegas 2016!
Zapraszam do udziału w szóstej edycji projektu eTwinning-konkursu dedykowanemu poezji hiszpańskiej. 
Informacje:
- Głównym celem projektu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat regionu Galicja w Hiszpanii, pisarzy z tego obszaru i języka galicyjskiego jako języka mniejszości narodowej
- Tegoroczna edycja dedykowana jest Galicyjskiemu pisarzowi - Manuel María.
- Głównym partnerem projektu jest szkoła San clemente z Santiago de Compostela
- Zadaniem w konkursie jest zaprojektowanie zakładki w programie graficznym (GIMP, PAINT, inne) dedykowanej Manuel Maria.
- Zasady projektowania zakładki: 
1. Zaprojektowana praca ma być autorska i nigdzie wcześniej nie publikowana. 
2. Dzień przesyłania zakładek mija 5 maja 2016 (należy przesłać je na adres email biblioteki: g3.biblioteka@op.pl
3. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną zakładkę.
4. Każda zakładka musi być zaprojektowana z dwóch stron.
5. Wymiary zakładki to 18x5 cm.
6. Zakładkę należy zapisać w formacie BMP lub PNG ( musi mieć 300 dpi) .
7. Organizatorzy ufundowali nagrody finansowe: I miejsce-100 euro, II miejsce- 75 € i III miejsce- 50 €.
8. Wszystkie nagrody będą przekazane. 

Biografia poety Manuel Maria- bohatera konkursu ( po angielsku):                                   Link do strony o poecie i materiałów do wykorzystania:     http://www.casamuseomanuelmaria.gal/obras/listarPorXenero.htm?xenero=POESIA


Biography


Manuel María Fernández Teixeiro was born in Outeiro de Rei the 6 of October 1929. In 1942 he moved to Lugo to study in a high school. It was in this city where he began his premature literary career taking part, when he was 20 years old, in a conference called “Jóvenes valores lucenses”. This first conference was useful to him to begin his contacts with the components of the social gathering of Méndez Núñez coffee (Pimentel, Fole, Rof Codina…). This group made him to contact with the Galician reality, the interior as well as in the exile. In 1950 he published his first book of poems “Muiñeiro de brétemas”, with which “Escola da Tebra” is begun.
  In 1958 he moved to Monforte to work as an attorney and in the following year he got married with Saleta Goi. In the turbulent 60s and 70s, Manuel María took part in secrecy in the political reorganization of the national parties. He also collaborated with many other organizations, that worked for the cultural recovery, giving conferences and reading aloud poems. His literary work is varied: essay, narrative, drama, poetry, etc. From the existentialism and his original pessimism he evolved to a poetry committed with the human being, with his people, his social reality, and definitely, with his nation.
  His political activities ended with his election as councillor in 1979. These are hard years, and he was very active with his participation in campaigns in defense of the language. In 1985 he gave up his political militancy to work full time in his literary and cultural activity.
  It is not easy to summarize the work of this notable poet, well known in the second half of the XX century, for his great register, his proposals and his theme: intimism, landscape, critical or satirical social realism, religious fear, linguistic vindication, etc. and the national construction as the connector of everything.
  Manuel María passed away in A Coruña the 8 of September 2004
  Here is a link to all of his works.

 I'M A DESIGNER OF MY WORLD!
1. Projekt “I’m a designer of my world” realizowany jest w ramach współpracy międzynarodowej szkoły z Polski i Grecji. Nawiązanie partnerstwa, zaplanowanie projektu i jego realizację, współpracę zespołów zadaniowych i nauczycieli umożliwia program eTwinning. Jest to program europejski, w ramach którego można realizować projekty edukacyjne z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej. To dzięki narzędziom cyfrowym efekty naszej wspólnej pracy możemy prezentować w Internecie i dzielić się swoimi pomysłami i umiejętnościami.

W projekcie uczniowie będą „projektować” swój świat wykorzystując wszystko, co ich otacza i nadaje się do powtórnego użycia. Uczniowie będą odkrywać i wyzwalać swoje twórcze umiejętności poprzez projektowanie elementów związanych z ich życiem. Zaczną od odkrywania znaczenia słów design i recykling, aby następnie skupić się na sobie i stworzyć swój kreatywny portret .Następnie będą tworzyć rzeczy użyteczne dla siebie i innych. Kolejnym krokiem będzie wyjście w przestrzeń otoczenia – szkoły i miasta, a nawet Europy. We wszystkich działaniach skupimy się na wykorzystaniu do tworzenia prac własnych materiałów recyklingowych. Każda z grup projektowych będzie prezentować prace grupie partnerskiej na blogu projektu poprzez ich fotografowanie, wykonywanie filmów instruktażowych, prezentacje i wymianę. Dzięki działaniom uczniów biblioteka szkolna stanie się kreatywną przestrzenią dla pracy projektowej.

CELE

  • ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI UCZNIÓW POPRZEZ PRACE PLASTYCZNE
  • KSZTAŁTOWANIE EKOLOGICZNEJ POSTAWY WŚRÓD MŁODYCH LUDZI
  • UŚWIADAMIANIE ZNACZENIA RECYKLINGU W ŻYCIU KAŻDEGO OBYWATELA I DLA ŚWIATA
  • WZMACNIANIE POCZUCIA WARTOŚCI UCZNIÓW POPRZEZ DZIAŁANIA KREATYWNE
  • ODKRYWANIE ZDOLNOŚCI DESIGNERSKICH UCZNIÓW


Uczestnicy projektu:


POSTĘP DZIAŁAŃ

Każdy miesiąc przeznaczony jest na inne zadanie. Zanim przystąpimy do prac będziemy ćwiczyć swoją kreatywność poprzez rozmowy, burze mózgów, szkicowanie, przyglądanie się materiałom recyklingowym i ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i pomysłowość. Następnie będziemy realizować swoje pomysły:

X- „ja i design” – w sposób kreatywny stworzymy własne portrety ( z materiałów recyklingowych i za pomocą narzędzia cyfrowego Glogster) ;

XI - “ przedmiot dla mnie i przeze mnie zrobiony” – zastanowimy się, co lubimy, nosimy i jakimi rzeczami się otaczamy, co potrzebujemy na co dzień do własnego użytku ? Pracę będziemy dokumentować, aby podzielić się tym z partnerami projektu w postaci tutoriali foto lub filmu – instruktażu jak to zrobić?. Będziemy starać się wykorzystać do tego makulaturę, folię, plastik, niepotrzebne tkaniny, papiery.
XI – „prezent na święta” – wykonamy prezenty dla najbliższych , zaprojektujemy pocztówki świąteczne dla partnerów z Grecji. Wykorzystamy do tego niepotrzebne papiery z plakatów do torebek na prezenty, pojemniki po jogurtach na bombki - dzwoneczki na choinkę, kawałki płyt CD do ozdobienia bombek choinkowych.

I – „Design dla mojej szkoły” – spróbujemy stworzyć ekologiczną konstrukcję przydatną w szkole, np. mebel dla biblioteki typu siedzisko do czytania, półka z rolek toaletowych .

II – “Design w moim mieście” – zastanowimy się, co zmienilibyśmy w naszym mieście i na naszym osiedlu, wokół szkoły; udokumentujemy miejsca, które nam się nie podobają i odkryjemy miejsca, w których będziemy uprawiać “ogrodniczą partyzantkę”. W miejscach zadeptanych, a zielonych, dziurach w chodnikach , zaprojektujemy recyklingowe mini ogródki; . 
III – „Design i Europa” – będziemy poszukiwać wartościowych rozwiązań recyklingowych w różnych krajach Europy i wykonywać plakaty je promujące; zaprezentujemy je nie tylko partnerom projektu, ale i we własnej szkole.

Rezultaty:

Prezentacja prac uczniowskich na platformie Twinspace programu eTwinning.


2013/2014


W tym roku szkolnym projekty edukacyjne eTwinnig poświęcone będą fotografii i komiksom. Wystarczą chęci uczniów do poznawania ciekawych narzędzi internetowych i do poszerzania swoich umiejętności językowych. Przyda się też wiedza o Lublinie, otwartość na inne kultury i trochę wolnego czasu. Prawdopodobnie będziemy współpracować z Francją i Hiszpanią. 

W bieżącym roku szkolnym w ramach eTwinning rozpoczynamy współpracę z Francją i kontynuujemy współpracę z Hiszpanią. Trzy projekty realizowane są na zajęciach koła medialnego. 
Pierwszy projekt „Learning about everyday life in different countries through photography” realizowany jest ze szkołą z Romilly-sur-Seine położonej niedaleko Paryża. Celem projektu jest wymiana fotografii przedstawiających codzienność szkół z dwóch krajów oraz zorganizowanie wystawy podsumowującej projekt.
Drugi projekt „The comics world” realizujemy we współpracy ze szkołą z Wersalu. Projekt poświęcony jest sztuce popularnego wśród młodzieży komiksu. Uczniowie będą tworzyć przewodniki po znanych komiksach, a następnie stworzą własne książki-komiksy we współpracy z partnerami. Gimnazjaliści w komiksach zaprezentują swoje miasto i umieszczą akcję książek w Lublinie i Wersalu. Wspólna praca i ustalenia, co do treści komiksów będzie możliwa dzięki czatom i wykorzystaniu technologii komunikacyjnej i informacyjnej. Prace uczniów zaprezentujemy po zakończeniu projektów.

Prezentujemy przykładowy komiks wykonany przez Wiktora C. z klasy IB w partnerstwie z Arthurem z Francji. Komiks powstał jako praca międzynarodowego duetu w ramach projektu eTwinning "Comics World". Za ewentualne błędy w języku angielskim przepraszamy, ale wciąż się języka uczymy!;) Partnerem projektu była szkoła z Wersalu. Inne prace można obejrzeć na platformie Twinspace  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p99885

Trzeci projekt "Letras Galegas 2014" to czwarta edycja projektu koordynowanego przez zaprzyjaźnioną szkołę z Santiago de Compostella w Hiszpanii. Projekt ma formę konkursu promującego twórczość danego pisarza z regionu Galicji. Zadanie konkursowe polega na projektowaniu przez uczestników zakładek poświęconych określonemu pisarzowi. W tym roku naszą kilkuletnią współpracę z Hiszpanią i wszystkie prace graficzne uczniów udokumentowaliśmy w formie bloga jako kroniki naszej współpracy eTwinning. Więcej na: http://kidblog.org/eTwinning/
Z przyjemnością informujemy, że Ilona z klasy IID została wyróżniona w konkursie eTwinning Letras Galegas 2014 i otrzymała nagrodę finansową. Tym razem oprócz założycieli projektu eTwinning (nasza szkoła i partnerzy z Santiago de Compostella) w konkursie wzięło udział jeszcze 11 szkół. Były to szkoły z Hiszpanii, Portugalii i Włoch. W sumie na konkurs wpłynęło 367 prac graficznych - zakładek dedykowanych hiszpańskiemu pisarzowi z regionu Galicja - Xose Maria Diaz Castro. Dodatkowo w konkursie nagrywaliśmy międzynarodowy film z recytacją wiersza poety "Penelope". W roli recytatora z naszej szkoły wystąpiła Kinga z IIB. Warto jeszcze przypomnieć, że nasza współpraca ma już tradycję, bo była to już 4 edycja konkursu w ramach festiwalu Literaura Galicji. Podczas tej edycji powstał też blog dokumentujący naszą kilkuletnią współpracę http://kidblog.org/eTwinning/, a Narodowa Agencja Programu eTwinning w Polsce przyznała projektowi (uczniom i nauczycielowi) Krajową Odznakę Jakości - certyfikat podkreślający jakość projektu. 


Z przyjemnością informujemy, że 12 marca 2014 roku NSS eTwinning przyznał Odznakę Jakości naszemu projektowi Letras Galegas 2014.:)

ZAPRASZAMY!
15 października 2013 roku odbył się w naszej szkole kolejny Dzień Otwarty eTwinning. Podczas spotkania z ambasadorem regionalnym eTwinning - panią Anetą Szadziewską zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z regionu lubelskiego mogli wziąć udział w loterii i quizie o eTwinning. Specjalnie dla nauczycieli przygotowano warsztaty z rejestracji w programie, z pracy na platformie Twinspace. Nauczyciele zostali zapoznani z Desktopem i szkoleniami w ramach programu. Razem z uczniami natomiast rozpoczęliśmy pracę do filmu "Dlaczego lubię eTwinning?" oraz zajęcia o fotografii i komiksie do projektów z Francją. Letras Galegas 2013 
W III edycji konkursu hiszpańsko-polskiego Letras Galegas 2013 Agata Piasecka z klasy IIA pokonała swoich rówieśników ze szkoły i z pięciu szkół hiszpańskich. Za projekt zakładki dedykowanej Roberto Vidal Bolano zdobyła I miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 100 euro. 
Większość prac uczniów z naszej szkoły można obejrzeć w prezentacji.
Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Make a digital slideshow

http://www.photosnack.com/58CBB67EFB5/pdp8rijj - prace z konkursu Letras Galegas 2013"Dickens Year 2012" -2012/2013
Prace z naszego projektu poświęconego Karolowi Dickensowi.
              Projekt dedykowany jest angielskiemu pisarzowi Charlesowi Dickensowi z okazji Roku Dickensa 2012. Wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Grecji projektujemy medialne prace poświęcone autorowi oraz jego najbardziej znanej książce, a naszej lekturze - "Opowieści Wigilijnej". W projekcie prezentujemy siebie i nasze zainteresowania, szkołę i kraj, z którego pochodzimy. Z pomocą narzędzi cyfrowych wykonujemy znaczki, plakaty, pocztówki dedykowane pisarzowi. Projektujemy też własne książki -wersje "Opowieści wigilijnej" w formie komiksu. Mamy też w planach wspólny czat. W pracach posługujemy się językiem angielskim. Dodatkowo prezentujemy tradycje Bożego Narodzenia oraz ciekawe pomysły na zainteresowanie młodzieży czytaniem, literaturą i książką.
          W projekcie bierze udział grupa uczniów z klas II: Bartosz Sz.-2a, Kasia W.-2d, Sylwia G.-2d, Ania W.-2d, Agata P.-2a, Marlena B.-2a, Agata W-2b., Paulina Sz-2a., Natalia C.-2a
Oto przykładowe prace uczniów:
http://www.thinglink.com/scene/337977547629264896#tlsite


                          "Bookmark Competition" -2010, 2012, 2013

 Projekt realizowany był z partnerami z Hiszpanii i miał formę konkursu. Głównym pomysłodawcą projektu plastyczno-literacko-komputerowego byli organizatorzy Dni Literatury Galicyjskiej w Hiszpanii. Projekt trwał dwa miesiące (kwiecień, maj 2011), a jego celem było zaprojektowanie i wymiana zakładek do książek związanych z postacią hiszpańskiego pisarza Loisa Pereiro. W konkursie wzięli udział : A. Wójcik z klasy IIA, M.Iwaniak z klasy IIIC oraz K.Goral i M.Pikuła z klasy IIC. Nasza uczennica zajęła pierwsze miejsce pokonując kilkunastu rówieśników z Hiszpanii, a M.Iwaniak również wysokie, bo III miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody pieniężne.II edycja projektu-konkursu odbyła się w 2012 roku i dedykowana była innemu hiszpańskiemu pisarzowi - Valentin Paz Andrade. Sylwia z klasy IG zdobyła III nagrodę pieniężną. Gratulujemy!

III edycja konkursu dedykowana jest hiszpańskiemu dramaturgowi Roberto Vidal Bolano. Szczegóły o konkursie : konkurs
"Young people-talents and future"-2011/2012
Realizację projektu rozpoczęliśmy we wrześniu 2011 roku. Uczestnikami projektu są partnerzy z Niemiec, Irlandii Północnej, Słowacji i Turcji. Celem projektu jest wymiana informacji o stylu życia, zainteresowaniach i talentach oraz przyszłości młodych ludzi. Każdy z uczniów prezentuje swoje prace za pomocą narzędzi komputerowych jednocześnie praktycznie ćwicząc posługiwanie się językiem angielskim. Za nami już zadania związane z przedstawieniem siebie. Obecnie opisujemy swoją szkołę, miasto, kąciki do nauki, teczkę i strój szkolny. Inni opracowują logo projektu, przygotowują listę Top Ten i uczą się planowania swojej przyszłości. Niebawem pojawią się prezentacje związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Za nami już pierwsze spotkanie z platformą Twinspace, gdzie zamieszczane są prace uczniów i gdzie możemy komunikować się z rówieśnikami z krajów partnerskich. Po projekcie chcemy wiedzieć, czym tak naprawdę różnimy się, a co nas łączy.

Projekt realizowany jest od września 2011 roku i zostanie zakończony w maju 2012 roku. Trwają ostatnie prace w projekcie. Obecnie zakończyliśmy przygotowywanie komiksów związanych z naszą przyszłością zawodową i osobistą. Trwają jeszcze prace nad filmami - wywiadami na temat określonych zawodów.

"National book heroes on calendar 2011"-2010/2011
W projekcie eTwinning brało udział 25 szkół: z Polski ( oprócz naszego Gimnazjum jeszcze dwie szkoły z Rzeszowa i Tarnogrodu), Wielkiej Brytanii, Słowenii (pomysłodawca projektu), Macedonii, Estonii, Słowacji, Grecji, Cypru, Litwy, Chorwacji, Rumunii, Czech, Francji, Portugalii, Turcji i Włoch. Celem projektu było pokazanie różnic i podobieństw pomiędzy bohaterami książek z krajów zaangażowanych w projekt. Uczestnicy projektu rysowali bohaterów swoich ulubionych książek. Dodawali krótką charakterystykę postaci, formułowali „przesłanie” bohatera literackiego w języku ojczystym i języku angielskim. I tak przygotowana praca plastyczno-literacka połączona została z kalendarium na dany miesiąc, również w języku ojczystym-w naszym przypadku języku polskim- i w języku angielskim. Każdy z uczestników projektu miał przygotować dwa kalendarze:  jeden z wykonanych przez siebie rysunków, a drugi z rysunków otrzymanych ze szkół partnerskich.
                Projekt „National book heroes on calendar 2011” rozpoczął się  roku szkolnym 2010/11 i trwał do grudnia 2010r. Brali w nim udział uczniowie G nr 3: Marta Włodarczyk, Aleksandra Gzik, Milena Kucharska i Natalia Kostyła z kl. 2b oraz Mateusz Bartnik z kl. 2e i Adrianna Wójcik z kl.2a.