Zbiory


Nasz szkolny księgozbiór rośnie!!! Co roku powiększa się liczba posiadanych przez naszą szkolną bibliotekę dokumentów. Dużo książek kupujemy, niektóre dostajemy w darze. Oto liczby i wykresy potwierdzające rozwój naszego szkolnego księgozbioru:
ZBIORY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 3 
wg stanu na 1 września 2014r.

LEKTURY - 1429
LITERATURA PIĘKNA - 2099
LITERATURA POPULARNONAUKOWA - 1363
LITERATURA PEDAGOGICZNA - 436
PODRĘCZNIKI - 89
KASETY VIDEO - 104
TAŚMY MAGNETOFONOWE - 6
PŁYTY CD - 298
TABLICE ILUSTRACYJNE - 31
PŁYTY DVD - 112
INNE - 5
RAZEM: 5972

1 – LEKTURY
2 – LITERATURA PIĘKNA
3 – LITERATURA POPULARNONAUKOWA
4 – LITERATURA PEDAGOGICZNA
5 – PODRĘCZNIKI
6 – KASETA VIDEO
7 – TAŚMY MAGNETOFONOWE
8 – PŁYTY CD
9 – TABLICE ILUSTARCYJNE
10 – PŁYTY DVD

ZBIORY BIBLIOTEKI
liczą 5666 voluminów, w tym 3970voluminów pochodzi z zakupów bibliotecznych, a pozostałe z darów. (dane z listopada 2011r.)

W bibliotece wyodrębnione są następujące grupy zbiorów:
1.     Księgozbiór podręczny.

Wydzielony księgozbiór w czytelni zawiera wydawnictwa o charakterze informacyjnym (encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki itp.), podstawowe publikacje z różnych dziedzin wiedzy, atlasy, przewodniki krajoznawcze, albumy, wydawnictwa unikatowe, lubliniana. W/w książki ułożone są na półkach według dziedzin wiedzy UKD. Księgozbiór podręczny udostępniany jest na miejscu w czytelni naszej biblioteki. Książki z księgozbioru podręcznego podaje dyżurujący nauczyciel - bibliotekarz.

2.     Lektury do języka polskiego.

Lektury ułożone są alfabetycznie według nazwisk autorów, a następnie według tytułów dzieł. W roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z podstawą programową obowiązują w naszej szkole następujące lektury :
Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym
oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można
pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:
-*Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII); 

-William Szekspir: Romeo i Julia; 
-Molier : Świętoszek lub Skąpiec; 
-*Ignacy Krasicki – wybrane bajki; 
-Aleksander Fredro : *Zemsta; 
-Adam Mickiewicz – wybrana ballada, *Dziady cz. II, Reduta Ordona;
-Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela; 

-*Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop); 
wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz
Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska,
Zbigniew Herbert;

-Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec lub Arkady Fiedler : Dywizjon 303; 
utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink; 
-Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory; 
-Stanisław Lem – wybrane opowiadanie; 
-Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie;
-Antoine de Saint Exupéry : Mały Książę; 
-wybrana powieść przygodowa; wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa
(w naszej szkole omawiana jest powieść Ewy Nowak "Yellow Bahama w prążki")
-wybrany utwór fantasy (np. Ursuli Le Guin,Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego); 

-wybrany utwór detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle'a lub Agaty Christie); 
- wybrane opowiadanie z literatury światowej XX w. (inne niż wskazane wyżej); 
- wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej);
-inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie).
2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):
Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza; Pieśń o Rolandzie;
Juliusz Słowacki Balladyna; Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego;
Ryszard Kapuściński – wybrany utwór.
Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna,
hymn św. Pawła o miłości); wybrane mity greckie.
3. Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu; wybrany komiks;
wybrane programy telewizyjne.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r.

3.     Beletrystyka.

Literatura piękna dla młodzieży i nauczycieli z wyłączeniem lektur ustawiona jest alfabetycznie według nazwisk autorów i oznaczona jest symbolami literowymi:
B – baśnie, bajki, legendy, podania
F – powieści i opowiadania fantastyczne
H – powieści i opowiadania historyczne, wojenne
Ob – powieści i opowiadania obyczajowe
P – powieści i opowiadania przygodowe i podróżnicze
Pd – poezja i dramat

4.      Księgozbiór pedagogiczny dla nauczycieli.

Dział wyodrębnia literaturę ogólnopedagogiczną oraz pozycje metodyczne według poszczególnych przedmiotów nauczania. Ułożony alfabetycznie księgozbiór podzielony jest na poddziały:
Nauczanie przedmiotów; Uczenie się ; Rodzice a szkoła ; Wychowanie w szkole ; Godzina wychowawcza ; Nauczyciele ; Egzaminy i konkursy szkolne ; Metody i formy nauczania ; Programy nauczania

5.     Książki popularnonaukowe.

Księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy ustawiony jest na półkach według UKD (patrz zakładka Poradnik czytelnika). Możesz z nich skorzystać, gdy :
- chcesz poszerzyć swoją wiedzę z konkretnego przedmiotu
- masz własne zainteresowania i pasje
- przygotowujesz się do różnych konkursów
- pracujesz nad dodatkową pracą domową
- szukasz rozwiązania problemów wieku dojrzewania

W grupie książek popularnonaukowych znajduje się :
„Biblioteczka Rodziców Nastolatka”  - polecana rodzicom i opiekunom prawnym naszych uczniów. Zachęca do korzystania z fachowej literatury psychologicznej, pedagogicznej  i społecznej. Zbiór ten umożliwia rodzicom zdobycie wiedzy dotyczącej prawidłowości i zaburzeń okresu dorastania oraz informacji na temat niebezpieczeństwa zażywania środków psychoaktywnych. Książki służą intelektualnemu uaktywnieniu rodzin wobec problemu uzależnień i są rodzajem psychicznego wsparcia, pomocą w rozwiązywaniu osobistych problemów np. zagrożenia alkoholizmem lub narkomanią. 
„Biblioteczka Wychowawcy” – księgozbiór umożliwia nauczycielom zdobywanie i pogłębianie wiedzy profilaktycznej i psychologicznej w ramach pracy samokształceniowej.


Zbiór wyodrębnia podręczniki obowiązujące w gimnazjum z podziałem na klasy i przedmioty oraz inne podręczniki do gimnazjum nieobowiązujące w naszej szkole. Gimnazjaliści mają możliwość bezpłatnego wypożyczenia podręczników na cały rok szkolny według określonych zasad:
1.     Złożenie podania do psychologa szkolnego z prośbą o bezpłatne udostępnienie kompletu podręczników lub poszczególnych egzemplarzy  z uzasadnieniem i informacją o sytuacji materialnej ucznia.
2.     Zobowiązanie się do dbałości i szanowanie wypożyczonych podręczników.
3.     Oddanie podręczników w terminie przed zakończeniem roku szkolnego.

7.     Zbiory audiowizualne (nieksiążkowe przekazy obrazów, słów, dźwięków).

Zbiory liczą 504 jednostki. Wśród nich wyodrębnia się : tablice ilustracyjne, kasety video, kasety magnetofonowe, płyty CD i płyty DVD. Zbiory zgromadzone są w czytelni, udostępniane są na miejscu i na lekcje. Oznaczone są symbolami literowymi:
T – tablice ilustracyjne
CDR – programy multimedialne
V – filmy
CDm – dokumenty muzyczne
CDA – dokumenty dźwiękowe , m.in. : audiobooki