Lubliniana


  Lubliniana to wydawnictwa, które poprzez prezentowaną treść mają związek z naszym miastem i regionem. Wśród nich znajdują się takie, które mówią o dziedzictwie historycznym i kulturowym miasta i regionu oraz o ważnych postaciach z nim związanych. Najczęściej są to albumy, przewodniki, biografie, a także literatura piękna. Ta grupa zbiorów służy realizacji edukacji regionalnej, promowaniu walorów małej ojczyzny i przygotowaniom uczniom do różnych konkursów o Lublinie i okolicach.
Nasze regionalia:

 1.   Czechowicz, Józef (1903-1939)
Poemat o mieście Lublinie / Józef Czechowicz . -Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - [19] s. : fot. ; 30 cm . -ISBN 83-227-2065-3

  2.   Czechowicz, Józef (1903-1939)
Koń rydzy : utwory prozą / Józef Czechowicz; zebrał, opracował i wstępem opatrzył Tadeusz Kłak . -Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1990. - 469 s. ; 20 cm . -ISBN 83-222-0504-X
  3.   Czechowicz, Józef (1903-1939)
Wiersze wybrane / Józef Czechowicz ; wybór i wstęp Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2 . -Warszawa : Państ. Instyt. Wydaw., 1979. - 172 s. ; 17 cm . -ISBN 83-06-00079-X
  4.   Denys, Marta
Lublin i okolice : przewodnik / Marta Denys, Marek Wyszkowski . -Lublin : idea MEDIA, 2000. - 287 s. : fot. ; 23 cm . -ISBN 83-88104-08-X

5. Dąbrowski, Marcin
Lubelski lipiec 1980 / Marcin Dąbrowski . -Lublin : ZRŚ NSZZ "Solidarność", 2000. - 271 s. : fot. ; 24 cm . -ISBN 83-914005-0-6
6.   Doliną
Doliną rzeki Bystrzycy . -Lublin : Fundacja "Centrum Ekspertyz Wodnych", 2004. - 51 s. : fot. ; 21 cm
7.   Dunin, Ryszrd. Scen.
Lublin : w fotografii Zbigniewa Zugaja / scenariusz i wybór zdjęć Ryszard Dunin i Henryk Gawarecki . -Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1988. - [174] s. : il. kolor. ; 22 cm . -ISBN 83-222-0394-2
8.   Golec, Jadwiga Danuta
Od księgozbioru profesora Łopacińskiego do stuletniej Książnicy / Jadwiga Danuta Golec // „Poradnik Bibliotekarza”. - 2008, Nr 1, s. 3-7
9.   Jakimińska, Grażyna
Lublin / Grażyna Jakimińska, Konrad Zieliński . -Lublin : Lubelski Klub Książki, 2005. - 156 s. : fot.kolor. ; 33 s. . -ISBN 83-916515-0-9

10.   Jakimińska, Grażyna
Lublin / autor tekstu Grażyna Jakimińska ; koncepcja albumu oraz wybór zdjęć Michał Pietrzak; fot. Stanisław Magierski [et alt.] . -Lublin : Michał Pietrzak, cop. 2008. - 153 s. : il. kolor. ; 24 cm . -ISBN 978-83-923665-2-2

11.   Jan Paweł II (1920-2005)
Jan Paweł II w Lublinie : 9 czerwca 1987 / red. Zbigniew Nestorowicz . -Lublin : "Gaudium" , Wydaw. KUL. - 203 s. : fot. kolor. ; 32 cm + 2 płyty CD . -ISBN 978-83-89659-81-1 . -  978-83-7363-563-0

12.   Kowalczyk, Irena
Lublin  : przewodnik turystyczny / Irena Kowalczyk . -Lublin : "KAMI", 2001. - 64 s. : fot. ; 21 cm . -Cz. 2 : Żmigród, Śródmieście . -ISBN 83-912971-1-X

13.   Kowalczyk, Irena
Lublin : Stare Miasto / Irena Kowalczyk . -Lublin : "KAMI", 2005. - 129 s. : fot. ; 21 cm . -ISBN 83-912971-2-8

14.   Lublin
Lublin : przewodnik . -Lublin : Wydaw. Test, 2000. - 239 s. : fot. ; 22 cm . -ISBN 83-7038-169-3 

15.   Mania, Joanna
Klasztor w sercu miasta  / Joanna Mania [ i in. ] . -Lublin : Klasztor OO. Dominikanów, 2003. - 30 s. : il. kolor. ; 21 cm . -U dołu okł.: Prace laureatów konkursu plastycznego i literackiego . -ISBN 83-920082-0-0
16.   Szwajgier, Halina
Co Lublin i nasze województwo mogą zaoferować Unii Europejskiej? / Halina Szwajgier // „Języki Obce w Szkole”. - 2006, nr 6, s. 210-213
17.   Uljasz, Adrian
Hieronim Łopaciński 1860-1906 : Człowiek, dzieło, pamięć / Adrian Uljasz . -Lublin : Woj.Bibl.Publ.im.H.Łopacińskiego , 2006. - 393 s. : il. ; 25 cm . -Książka wyd. z okazji Roku Łopacińskiego w 100 rocznicę śmierci . -ISBN 83-86361-12-3

18.   Wójcikowski, Adam. Oprac.
Podania i legendy Lublina / wybór, oprac. i wstęp Adam Wójcikowski, Włodzimierz Wójcikowski. - Wyd. 2 . -Lublin : Multico, [2005]. - 88 s. : il. ; 21 cm . -ISBN 83-86660-93-7

19.   Wójcikowski, Grzegorz
Lublin : przewodnik turystyczny / Grzegorz Wójcikowski, Włodzimierz Wójcikowski . -Lublin : Wydaw. MULTICO, 2002. - 69 s. : fot. ; 17 cm . -ISBN 83-86660-66-X
20.   Wroński, Marcin (1972- )
Komisarz Maciejewski : kino Venus / Marcin Wroński . -[Lublin] : "Red Horse", cop. 2008. - 378 s. ; 20 cm . -(Tajna Strefa) . -ISBN 978-83-60504-49-9

21.   Wroński, Marcin (1972- )
Komisarz Maciejewski : morderstwo pod cenzurą / Marcin Wroński . -Lublin : "Redhorse", 2007. - 311 s. ; 20 cm . -ISBN 978-83-60504-95-6

22.   Zięba, Józef
Wspaniały dar króla ; Poeta-burmistrz : i inne lubelskie opowieści / Józef Zięba. - Wyd. 4 poszerz.  -Lublin : "Norbertinum", 2003. - 325 s. : il. ; 20 cm . -ISBN 837222135-9

23.   Zugaj, Zbigniew. Fot.
Lublin : na przełomie tysiącleci / fot.  Zbigniew Zugaj . -Lublin : "Bespol", 1999. - [141] s. : il. kolor. ; 33 cm . -Równolegle tekst pol., ang., fr. i niem. . -ISBN 83-908074-3-2

24.   Żelazny, Waldemar
Ziemia Lubelska  : przewodnik / Waldemar Żelazny . -Lublin : Lubelski Klub Książki, 2005. - 239 s. : fot. ; 20 cm . -ISBN 83-916515-9-2


25.   Żurek, Elżbieta
Symbole Lublina : pakiet edukacyjny / Elżbieta Żurek, Sławomir J. Żurek, Dorota Bujnowska . -Lublin : "Lipiec”, 2007. - Segregator : [39] s., [3] k. fot., [4] s. fot. : il. kolor. ; 31 cm + CD . -Segregator zawiera: scenariusze lekcji z zakresu edukacji regionalnej ; płyta CD zawiera hejnał Lublina w wykonaniu Onufrego Koszarnego . -ISBN 978-83-89931-15-3

 26. Lubelszczyzna
Lubelszczyzna : "Bespol", 2001. - 317s. : fot. ; 32 cm. - ISBN 83-908074-5-927. Marszałek
Marszałek w Lublinie/ red. L. Maliszewski : "Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna", 2003 . - 142 s. ; fot.; 24 cm. - ISBN 83-911731-6-X
28. Lubelskie
Lubelskie: przyroda, krajobraz, kultura / Buczek T., Żelazny W. : "Wydawnictwo Autorskie", 2011. - 222 s.; fot.kolor.; 30 cm. - ISBN 978-83-932401-0-4


29. Jerozolima Królestwa Polskiego : opowieść o żydowskim Lublinie
Jerozolima Królestwa Polskiego : opowieść o żydowskim Lublinie / red. Dulik L., Golec W.: "Ad Rem", 2007. -            30 cm. - ISBN 978-83-922318-4-4
30. Lublin między wojnami
 Lublin między wojnami / Denys M.: "Księży Młyn Dom Wydawniczy", 2010. - 146 s. . - fot. ; 31 cm + CD + mapa. - ISBN 978-83-7729-018-7
31. Officium Secretum
 32. A na imię jej będzie Aniela

32. Lublin w fotografii Zbigniewa Zugaja

33. Lublin:przewodnik
Nowak Bernard
34. Gierszon U.: Adagio
35. Gierszon U.: Ziarno ruty rzucam w ogień
36. Piękno nieposkromione
37. Fronczak W.Z.: Ludowe opowieści grozy
38. Klasztor w sercu miasta
39. Szczęśliwe abecadło
40. Wroński, Marcin (1972- )
A na imię jej będzie Aniela / Marcin Wroński . - Warszawa  : "W.A.B", 2011. - 435 s. ; 21 cm . -ISBN 978-83-7414-909-9


41. Wroński, Marcin (1972- )
Skrzydlata trumna / Marcin Wroński . - Warszawa  : "W.A.B", 2012. - 307 s. ; 21 cm . -ISBN 978-83-7747-645-1

42.  Lublin : przewodnik / pod red. Piotra Kawałko i Zbigniewa Nestorowicza ; autor tekstów Agnieszka Martinka (i in.) . - Lublin : "Gaudium", 2012. - 589 s. : fot.kolor. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7548-115-0