czwartek, 24 stycznia 2019

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.KEN w Lublinie partnerem i patronem honorowym VIII edycji konkursu z okazji ŚDKiPA 2019

Z radością informujemy o objęciu patronatem honorowym VIII edycji wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019 przez  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im.Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Pani dyrektor Barbara Rzeszutko pisze: "Jesteśmy zaszczyceni i wyróżnieni, że możemy po raz kolejny patronować tak pięknemu przedsięwzięciu o randze wojewódzkiej... Życzymy aby podjęta inicjatywa w propagowaniu czytelnictwa, motywowaniu młodzieży do rozwijania swoich talentów literackich oraz czerpania wielu radości z obcowania z książką przyniosła satysfakcję zarówno uczniom, jak i organizatorom."
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ufunduje także nagrody książkowe dla laureatów konkursu, a pani Joanna Tarasiewicz-Kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji będzie jurorem konkursu w kategorii medialnej.

środa, 23 stycznia 2019

VIII edycja konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019

Zapraszamy do udziału w kolejnej, ósmej już, edycji wojewódzkiego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019.

Szkoła Podstawowa nr 30 im.Króla Kazimierza Wielkiego 
w Lublinie

ogłasza VIII edycję wojewódzkiego konkursu z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019

pod hasłem

JEDYNA TAKA KSIĄŻKA ...

w trzech kategoriach:

 kategoria plastyczna na ilustrację do wybranej książki,

kategoria literacka na opowiadanie twórcze pod tytułem będącym hasłem konkursu,

kategoria medialna na promocję wybranej książki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

dla uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego.

Cele:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
- inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
- wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w nauce i rozrywce.

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:
1. Prace należy złożyć lub przesłać do 31 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019.  
2. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i e-mail kontaktowy do nauczyciela, a także imię i nazwisko autora oraz tytuł książki, na podstawie której powstała praca. Do pracy należy dołączyć Oświadczenie (zał. nr 1)                                                     
3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im.H.Łopacińskiego – Filia  nr 31 w Lublinie i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN w Lublinie.
4. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa, w tym również publikacji, na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 30, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30, blogu biblioteki, a także przez sponsorów i instytucje, które objęły patronat nad konkursem.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).
7. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród powiadomimy laureatów i finalistów do 20 kwietnia 2019 r.
8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek A (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin), a także na stronie internetowej szkoły http://sp30.lublin.eu oraz na blogu biblioteki Gimnazjum nr 3 www.g3-biblioteka.blogspot.com

Regulamin kategorii plastycznej
1. Ilustracje (max.3) do wybranej książki w formacie  A4. 
2. Prace wykonane na papierze, dowolną techniką (kredka, ołówek, farby plakatowe, akwarela, grafika tradycyjna, kolaż itp.)                                                                   
3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania.

Regulamin kategorii literackiej
1. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem "JEDYNA TAKA KSIĄŻKA ..." Prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów.    2. Prace konkursowe (maksymalnie 4 strony druku, format A4, czcionka Times New Roman 12) powinny być opatrzone odręcznym podpisem autora, pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela. Prosimy o przesłanie prac literackich w wersji papierowej i elektronicznej.                                                                                                     
3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, trafność ujęcia tematu oraz poprawność językową i formy.

Regulamin kategorii medialnej
1. Prace medialne mogą wykonywać 2-osobowe zespoły. 
2. Praca konkursowa inspirowana hasłem konkursu powinna być zapisana na płycie CD lub DVD lub udostępniona on-line. W przypadku filmów materiał nie może być dłuższy niż  3 min                                                                                                                                  3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność wykorzystania narzędzi cyfrowych.

Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin
tel. 81-74-461-10 w. 48  ;  email:g3.biblioteka@op.pl

Inspiracji czytelniczych ciąg dalszy ...

Przedstawiamy kolejną porcję cytatów z literatury obecnej w naszej szkolnej bibliotece. Mamy nadzieję, że albo skłoni do refleksji, albo zdziwi, albo zachęci do czytania ...

"Rzeczy na pokaz są tylko tym, czym są [...]. Płaskie. Nieme. Nie powinny pokazywać niczego innego, tylko siebie. Rzeczy na pokaz niczego nie wyrażają, należą do innych i są przez nich tolerowane tylko za tę cenę."
Eric-Emmanuel Schmitt "Kiedy byłem dziełem sztuki"

"Życie daje drugą szansę tylko tym, którym nigdy nie stworzyło pierwszej. Właściwie jest to szansa z drugiej ręki, której ktoś nie potrafił wykorzystać, ale lepsze to niż nic."
Carlos Ruiz Zafon "Gra anioła"

"Jeżeli będę zajmował się tym, co myślą głupcy, nie będę miał czasu na to, o czym myślą ludzie inteligentni."
Eric-Emmanuel Schmitt "Oskar i pani Róża"

"To tylko nasza, a nie gwiazd naszych wina."
John Green "Gwiazd naszych wina"


"Prawda to cudowna i straszliwa rzecz. wiec trzeba się z nią obchodzić ostrożnie."
J.J.Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny"

"Co ma być to będzie, a jak już będzie to trzeba się z tym zmierzyć."
J.J.Rowling "Harry Potter i czara ognia"

"Myślenie nie jest łatwe, ale można się do tego przyzwyczaić."
A.A.Milne "Kubuś Puchatek"wtorek, 22 stycznia 2019

Patronat honorowy Lubelskiego Kuratora OświatyZ radością i dumą informujemy o przyznaniu honorowego patronatu Lubelskiego Kuratora Oświaty VIII edycji konkursu  z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019. Pani Kurator Teresa Misiuk pisze: "Jestem przekonana, że organizowana inicjatywa rozwija aktywność czytelniczą uczniów, zachęca do posługiwania się piękna polszczyzną, a poprzez inicjowanie zabawy plastycznej i fotograficznej pobudza wyobraźnię  i fantazję oraz poczucie estetyki młodych ludzi, co stanowi niewątpliwie ciekawą i cenną pod względem wychowawczym ofertę edukacyjną dla uczestników.  Wierzę, że deklarowane przez mnie poparcie okaże się pomocne w realizacji konkursu oraz przyniesie satysfakcję i powód do dumy organizatorom i uczestnikom."

piątek, 18 stycznia 2019

Patronat medialny VIII edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019

Z radością informujemy o objęciu przez stronę promującą pracę bibliotek szkolnych w Polsce "BIBLIOTEKI SZKOLNE ONLINE"  patronatem medialnym VIII edycji wojewódzkiego konkursu z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2019  
"JEDYNA TAKA KSIĄŻKA ..."

Informacja o konkursie i jego regulamin zamieszczone zostały na w/w stronie:

czwartek, 10 stycznia 2019

Wymiana zakładek do książek z biblioteką szkolną z Singapuru.

Jeszcze w październiku 2018 roku nauczyciele bibliotekarze z całego świata podjęli kolejny raz inicjatywę wymiany zakładek do książek w ramach Miedzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Akcję koordynowała organizacja ISLM. Do współpracy w programie "Book Exchange Programme" przydzielono nam szkołę z Singapuru. Do uczniów z odległego w Azji The Students of College Dulwich powędrowały zakładki przygotowane przez uczniów z naszej szkoły z różnych klas, w tym wykonane w ramach szkolnego konkursu "Moja zakładka do książki" oraz podczas warsztatów artystycznych w bibliotece. Po przerwie świątecznej otrzymaliśmy od przyjaciół z Singapuru kolekcję estetycznie wykonanych zakładek z motywem psa. Do zakładek dołączony był list, w którym nauczyciel wyjaśnia, że motyw psa na zakładkach nie jest przypadkowy. Kultura Singapuru to mieszanka kultury chińskiej, malezyjskiej, indyjskiej i europejskiej. Każda z kultur obchodzi swoje święta. To między innymi Chiński Rok Psa, który jest ulubionym świętem partnerów projektu i to temu wydarzeniu poświęcone są zakładki. W przesyłce  znalazły się też zakładki z motywem mangi i hasłami o czytaniu oraz list ze zdjęciem. Prace zostały osygnowane nietypowymi dla nas imionami autorów zakładek. Liczymy na kontynuację współpracy,która poprzez sztukę pozwala poznać nowe i nieznane kultury oraz uczy otwartości i tolerancji na to, co inne, odmienne i różnorodne. 

Zakładki wysłane do Singapuru.


Zakładki manga i list z Singapuru.

Zakładki z motywem pieska od partnerów projektu.


środa, 9 stycznia 2019

Inspiracji czytelniczych ciąg dalszy ...

Kontynuujemy nasz cykl publikowania cytatów z książek dostępnych w naszej szkolnej bibliotece. Cały czas chcemy w ten sposób zachęcić potencjalnych czytelników do sięgnięcia po te pozycje książkowe. Może cytowane przez nas zdania skłonią Was też do refleksji, komentarza ... Dzięki temu poznacie też poglądy cytowanych pisarzy i będziecie mogli je przytaczać w razie potrzeby. Oto one:

"[...] człowiek jest dorosły, kiedy woli spędzić święta we własnym domu i z własnymi dziećmi, zamiast jechać do rodziców."
William Wharton "Niezawinione śmierci"

"Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać."
Suzanne Collins "Kosogłos"

"Jako młody człowiek chciałem, żeby piękno było we mnie, byłem nieszczęśliwy.Teraz wiem,że jest ono wszędzie wokół, akceptuję je."
Eric-Emmanuel Schmitt "Kiedy byłem dziełem sztuki" 

"[...] poezja kłamie, choć ładnie to czyni [...]
Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"

"Niewiele jest powodów, żeby mówić prawdę, za to jest ich bez liku, żeby kłamać ..."
Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"

"Czas robi z ciałem to samo co głupota z duszą."
Carlos Ruiz Zafon "Marina"

"... jeśli mnie oswoisz, będziemy potrzebni jeden drugiemu."
Antoine de Saint-Exupery "Mały książę"

"Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której  by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens."
William Wharton "Ptasiek"