środa, 7 listopada 2012

Edukacja czytelnicza

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych sprzyjał również edukacji czytelniczej. 
 W klasach trzecich a, b i c odbyły się zajęcia "All you need ... is reading books". Uczniowie klas trzecich pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Ewy Osoby i nauczyciela języka angielskiego pani Emilii Kosowskiej-Stępniak tworzyli mapy myśli do słowa BOOK. Powstały mapy myśli z następującymi gałęziami: KINDS OF BOOKS, LIBRARY, BOOK'S STRUCTURE, BOOK'S ADJECTIVES, BOOK'S VERBS. Uczniowie w grupach opracowywali "jedną gałąź" posługując się słownikami. Na zakończenie, jako pracę domową uczniowie otrzymali losy z aforyzmami, które mieli rozwinąć. 

czwartek, 1 listopada 2012

Zajęcia integracyjne z wykorzystaniem sztuki origami

W październiku wiele się działo w bibliotece i okolicach ... Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach integracyjnych "Co to jest origami?". Nauczyciel bibliotekarz Ewa Osoba przeprowadziła wraz z Wychowawcami cztery lekcje w kasach I a, b, c i d. Zajęcia miały na celu integrację zespołów klas pierwszych oraz promocję sztuki origami wśród uczniów. Rozwijały również kreatywność uczniów i wskazywały zalety origami.
Oprócz składania modułowych liści klonu, z których powstało drzewo każdej klasy uczniowie tworzyli krzyżówkę ze swoich imion. Ćwiczenia te miały na celu uświadomienie uczniom, że stanowią zwartą grupę i każdy może znaleźć w niej swoje miejsce. A Wychowawcy nie tylko mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach,  ale także zaobserwować i zdiagnozować samopoczucie uczniów w klasie - uczniowie dobierali kolory kartek - liści stosownie do dobrego (barwy ciepłe) lub złego (barwy zimne) samopoczucia w klasie.
Wszyscy pięknie i efektywnie pracowali i miejmy nadzieję, że dobrze się bawili:)