wtorek, 10 września 2013

KOŁO MEDIALNE 2013/2014


KOŁO KRONIKARSKIE 2013/2014

U W A G A !!!   U W A G A !!!  U W A G A !!!  U W A G A !!!


Co ?                KOŁO KRONIKARSKIE
Kiedy ?           ŚRODA  14.25 -15.10
Gdzie ?           CZYTELNIA  biblioteki  szkolnej  s. 8
Dlaczego ? KRONIKARZE szkolni prowadzą i redagują Kronikę Gimnazjum nr 3. Rozwijają zdolności i talenty: dziennikarskie -  pisząc sprawozdania z uroczystości i imprez szkolnych, fotograficzne – prowadząc dokumentację fotograficzną tych wydarzeń, komputerowe – opracowując Kronikę szkolną. Poza tym uczą się jak twórczo i kulturalnie spędzać  swój wolny czasu. Kronikarze szkolni  dokumentując „życie szkoły” tworzą również zespół uczniów promujących różnorodne działania Gimnazjum nr 3 w środowisku pozaszkolnym.
Uczniowie zainteresowani pracą w Kole mogą zgłaszać się w bibliotece.
Ewa Osoba, nauczyciel bibliotekarz

        

KOŁO ORIGAMI 2013/2014

"Origami nadaje życie zwykłej kartce papieru"

JEŚLI CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ TWORZYĆ Z KAWAŁKA PAPIERU  PIĘKNE FORMY DOŁĄCZ DO KOŁA ORIGAMI.
SPOTYKAMY SIĘ RAZ W TYGODNIU – ŚRODY 13.30-14.15 - W CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
                                       ZAPRASZAMY !!!                           

HURRA MAKULATURA 2013
Gimnazjum nr 3 w Lublinie po raz kolejny bierze udział w konkursie „Hurra Makulatura – Książki do Bibliotek” organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Konkurs trwa od 13 września do 22 listopada 2013r. i jest zbiórką makulatury.  Ma na celu propagowanie wśród uczniów właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów. Dodatkowym efektem przedsięwzięcia jest pozyskanie środków ze sprzedaży makulatury i przeznaczenie ich na zakup książek do biblioteki szkolnej. Akcja ma formę konkursu z nagrodami w zależności od ilości zebranej makulatury w danej szkole przypadającej na jednego ucznia (można wygrać nagrodę rzeczową w kwocie od 3000 zł za zajęcie I miejsca, 2000 zł za II miejsce i 1000 zł za miejsce III). Przy jednakowej liczbie uzyskanych punktów, o pierwszeństwie decyduje powszechność udziału uczniów danej szkoły w konkursie. Organizator przewiduje też nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy wykażą się największą aktywnością w zbiórce makulatury, a także dla szkoły, która zebrała największą ilość makulatury spośród placówek w danej kategorii.

ZASADY: 
1.     Makulaturę – gazety, ulotki, książki, tekturowe opakowania itp. – zbieramy do 22 listopada 2013r.
2.     Makulatura zbierana będzie w szkole. Uczniowie mogą przynosić makulaturę do szkoły w czasie trwania akcji.
 Pokażmy wspólnie, że jesteśmy EKO! wtorek, 3 września 2013

Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014!


Serdecznie witamy po wakacjach! W szczególny sposób witamy pierwszoklasistów! Cieszymy się, że już zaglądacie do nas, buszujecie między regałami i macie taki zapał do aktywnego uczestniczenia w życiu biblioteki. Pamiętamy też o starszych uczniach i stałych czytelnikach. Mamy dla wszystkich wiele nowych informacji, propozycji i pomysłów. Czekamy też na wasze podpowiedzi, co chcielibyście zorganizować w szkolnej bibliotece i w jakiej formie spędzić tutaj czas?
A oto kilka najważniejszych informacji :
1. Wypożyczać książki rozpoczniemy 9 września 2013! (poniedziałek). 
2. Klasy pierwsze informujemy, że nie trzeba zapisywać się do biblioteki, gdyż czytelnicy obsługiwani są z pomocą programu komputerowego MOL, a wasze dane już tam wprowadzamy!
3. Zapraszamy do poszerzania swoich umiejętności w kołach bibliotecznych : medialnym, kronikarskim, origami i czytelniczym wolontariacie. O szczegóły pytajcie w bibliotece.
4. Na czytelników czekają nowości wydawnicze! Możecie je wypożyczać również od 9 września!