środa, 27 marca 2013

Wesołego Alleluja!


Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, czytelnikom i przyjaciołom szkolnej biblioteki życzymy spokojnych i bardzo radosnych Świąt Wielkanocnych. 


Konkurs!Konkurs!Konkurs!

      Przypominamy, że tylko do 5 kwietnia czekamy na prace plastyczne, literackie w konkursie "Książka wszystko potrafi". Do prac należy dołączyć zgłoszenie i oświadczenie. Prace literackie prosimy też przesyłać w wersji elektronicznej na email : g3.biblioteka@op.pl. Na prace medialne uczniów szkół podstawowych nagrane na płytę CD lub DVD wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem również czekamy do 5 kwietnia 2013 roku. Gimnazjaliści będą wykonywać prace medialne na Facebook'u zgodnie z zasadami regulaminu. Prosimy o przestrzeganie regulaminu konkursu.
Więcej : http://www.g3-biblioteka.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

piątek, 22 marca 2013

Lekcja otwarta języka niemieckiego.


            20 marca 2013 roku w naszym Gimnazjum odbyła się lekcja otwarta języka niemieckiego „Berlin dla ludzi młodych”, którą w klasie IIIA poprowadziły pani Magdalena Kosior-Szychiewicz i pani Aneta Szadziewska. Zajęcia przeprowadzone w sali informatycznej były podsumowaniem cyklu lekcji o kulturze Niemiec i krajów niemieckojęzycznych. 
      Nauczycielka języka niemieckiego – pani Magdalena Kosior-Szychiewicz przygotowała materiał do lekcji pod kątem językowym, a pani Aneta Szadziewska- nauczyciel bibliotekarz opracowała tekst, zdjęcia, film z pomocą narzędzi internetowych. W ten sposób uczniowie wykonywali na komputerach różne zadania indywidualnie oraz pracowali grupowo on-line. Na rozgrzewkę układali puzzle – obrazek Bramy Brandenburskiej(http://thejigsawpuzzles.com/Street-View/Brandenburg-Gate-jigsaw-puzzle?&cutout=20%20piece%20Classic, a następnie na tablicy linoit zapoznali się z krótkimi notatkami o zabytkach Berlina. Internetowe „sticky notes” – przylepiane, kolorowe karteczki były dla uczniów pomocą w rozwiązaniu quizów internetowych o Berlinie. (http://www.quizrevolution.com/ch/a174239/go/berlin ; http://www.quizrevolution.com/ch/a174457/go/berlin-gallery).  Na bazie zdobytych informacji gimnazjaliści tworzyli następnie wspólną mapę myśli o Berlinie pracując on-line w programie Popplet. Na koniec otrzymali również internetowe zadanie domowe – rozwiązanie testu z wykorzystaniem filmu. https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=8467&org=0
   Lekcję obserwowało kilku nauczycieli naszej szkoły : pani dyrektor Elżbieta Wojtowicz, nauczycielki języka niemieckiego Anna Nakonieczna i Aleksandra Łopucka oraz nauczyciele innych przedmiotów : Anna Reszka-Kozak, Ewa Osoba, Anna Maliborska i Andrzej Osoba.
     Zaangażowanie uczniów na lekcji w wykonywanie ćwiczeń pozwoliło stwierdzić, że wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniem jest dla nich nie tylko atrakcyjne, ale pozwala im w prosty sposób zdobywać wiedzę. Lekcja otwarta z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz darmowych narzędzi internetowych pokazały też, że współpraca nauczycieli w zespołach jest istotna, możliwa i przynosi pozytywne efekty, o ile chcemy dzielić się różnymi umiejętnościami i potrafimy współpracować w zespole. Wypracowane wspólnie materiały będą służyły wszystkim zainteresowanym nauczycielom. Mamy nadzieję, że lekcja zachęciła nauczycieli i uczniów do wykorzystywania w nauczaniu i nauce własnej technologii komputerowej. Na pewno nauczyciele udowodnili, że można pokonać bariery psychologiczne wynikające z obawy przed korzystaniem z narzędzi multimedialnych. Takich barier nie mają na pewno uczniowie, więc my-nauczyciele starajmy się być ich przewodnikami po świecie wirtualnym.


Wszelkie prawa do wykorzystywania zdjęć zastrzeżone!
    

piątek, 15 marca 2013


                Ozdabiamy płytę CD - warsztaty twórczości 
                            Oddziału lubelskiego  TNBSP

12 marca 2013 w Gimnazjum Nr 3 w Lublinie odbyło się spotkanie członków Oddziału TNBSP w Lublinie. Uczestniczyło w nim 16 nauczycielek bibliotekarek i sympatyczek Towarzystwa z Lublina, Pszczelej Woli, Świdnika, Niemiec, Lubartowa i Kijan.
Wiosenne warsztaty twórczości - Ozdabiamy płytę CD (Dajcie płycie drugie życieJ) przygotowała i poprowadziła wspólnie z panią Dorotą Surtel pani Ewa Osoba. Uczestniczki spotkania – miłośniczki rękodzieła ozdabiały techniką découpage’u zużyte i niepotrzebne płyty CD lub DVD. Proces ozdabiania przebiegał etapowo i wymagał przerw. Ten czas wykorzystała prezes Oddziału Bożena Powała-Niedźwiecka i przedstawiła działania Rady Głównej i Rady Oddziału podjęte w ramach akcji protestacyjnej Stop likwidacji bibliotek. Zapoznała zgromadzone koleżanki z treścią listu skierowanego przez Radę Główną do premiera Donalda Tuska. Odczytała list wysłany przez Radę Oddziału do parlamentarzystów Lubelszczyzny. Omówiła także pozostałe działania podejmowane przez Radę Oddziału (reportaż w Panoramie Lubelskiej, informacje na stronie Oddziału, rozpropagowanie akcji w szkołach i wśród znajomych).
Efektem warsztatów było powstanie kilkunastu pięknie ozdobionych płyt. Nauczyciele bibliotekarze zyskali nowe umiejętności i inspirację do zajęć z młodzieżą, spędzili również miło wtorkowe popołudnieJ. Oto kilka opinii wyrażonych przez uczestniczki bezpośrednio po zajęciach: „Chociaż Boni nas nie chroni i się go boimy. Stare płyty z przyjemnością ozdobimy!”, „Bardzo przyjemne warsztaty”, „Bardzo dziękuję za udane warsztaty”, „Ja przecież nie mam zdolności plastycznych! A u Was zawsze wychodzi co innego … Dziękuję!”, „Były to naprawdę twórcze warsztaty, super pomysł na koło plastyczne dla uczniów – wykorzystam pomysł na swoich zajęciach. Dziękuję”, „Bardzo dziękuję za udane warsztaty”.
Organizatorzy dziękują za miłe spotkanie, które po raz kolejny potwierdziło, że dobrze czujemy się w swoim gronie i chętnie spotykamy i pracujemy razem:) 
Serdeczne podziękowania należą się również pani Katarzynie Horbowskiej-Zaranek, nauczycielowi SOSW nr 1 w Lublinie, dzięki której nasze spotkanie było także słodkie:)
Do zobaczenia na następnych warsztatach w Gimnazjum nr 3 w Lublinie. Za rok ?

wtorek, 12 marca 2013

Warsztaty rękodzieła w bibliotece szkolnej
Z okazji Dnia Kobiet w czytelni biblioteki szkolnej odbyły się warsztaty rękodzieła tylko dla PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN i jak się później okazało także dla PRAWDZIWYCH KOBIET :) Zainteresowani uczniowie mogli samodzielnie wykonać okolicznościową kartkę, którą mogli wręczyć w tym dniu ukochanej Kobiecie swojego życia ... Uczestników warsztatów oraz wytwory ich pracy - kartki wykonane techniką origami możecie obejrzeć w zamieszczonej poniżej prezentacji. Zapraszamy!

poniedziałek, 4 marca 2013

Nasz biblioteka w Panoramie Lubelskiej.

Biblioteka w TV

Panoramie  Lubelskiej  z dnia 2 marca 2013 roku został wyemitowany reportaż nakręcony w Gimnazjum Nr 3 w Lublinie, w którym przeciwko likwidacji bibliotek szkolnych wypowiadały się prezes Oddziału TNBSP Bożena Powała-Niedźwiecka, nauczyciel bibliotekarz Ewa Osoba oraz uczeń naszego gimnazjum Bartosz Szpanbruker. Nasza biblioteka szkolna zaprezentowała się jako miejsce, które chętnie odwiedzają czytelnicy. Kolorowa biblioteka, wolny dostęp do półek, ruch w bibliotece, konkurs "Książka wszystko potrafi", nowoczesność i otwartość na media zostały dostrzeżone przez dziennikarzy telewizji lokalnej.