piątek, 26 stycznia 2018

Walentynkowe warsztaty w czytelni

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na walentynkowe warsztaty w czytelni biblioteki g. Będziemy tworzyć kartki walentynkowe i ... nie tylko 😉 
Przy pomocy różnorodnych i nieskomplikowanych technik stworzysz niepowtarzalną walentynkę!
Jeśli masz zręczne ręce i ochotę na twórcze spędzenie długich przerw - przyjdź do biblioteki g 12- 13 - 14 lutego 2018r.
Zapraszamy!!!

PS. Zapewniamy nie tylko dobrą zabawę, ale i ... materiały niezbędne do wykonania walentynek. 
środa, 24 stycznia 2018

Patron medialny VII edycji konkursu z okazji ŚDKiPA 2018

Z radością informujemy o objęciu patronatem medialnym VII edycji naszego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 przez Polską Sekcję IBBY-Stowarzyszenie  Przyjaciół Książki dla Młodych. Po raz pierwszy i z wielką nieśmiałością 😊 zwróciliśmy się o ten rodzaj sponsoringu do tak szacownej organizacji i dziękujemy za to wsparcie. IBBY (International Board on Books for Young People) to międzynarodowa organizacja zajmująca się promocją literatury dla dzieci i młodzieży. O jej zadaniach i działalności można przeczytać na oficjalnej stronie Polskiej Sekcji IBBYhttp://www.ibby.pl/PS. Na stronie Polskiej Sekcji IBBY pojawiła się informacja o naszym konkursie: http://www.ibby.pl/?p=4929

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Biblioteczne wyzwanie Walentynkowe!

Wszystkich uczniów klas starszych i gimnazjum zapraszamy do udziału w wyzwaniu z okazji Walentynek. Wyzwanie organizowane jest w języku angielskim w ramach eTwinning przez szkolną bibliotekę. Swój udział w wyzwaniu możesz zadeklarować w szkolnej bibliotece lub u nauczyciela języka angielskiego. Kartę zadań wraz z pomocnymi wskazówkami uzyskasz w bibliotece. Wszystkie efekty wyzwania wraz z pracami szkół partnerskich będą 
Życzymy dobrej zabawy!
Zasady:
  1. Answer in free time. You have until the end of the February!The challenge will be completed if you get 50% of points. / Wykonuj zadania w w dowolnym czasie do końca lutego 2018. Wyzwanie będzie zaliczone jeśli uzyskasz minimum 50 % punktów.
  2. Write answers in blanks. / Odpowiedzi wpisuj, wklejaj do tabeli, którą możesz pobrać w 
  3. Kinds of answers: text, drawing, photos, digital work (the link, uploaded document). Odpowiedziami mogą być: tekst, zdjęcia prac własnych, prace plastyczne, prace cyfrowe wykonane z użyciem Internetu i programów, aplikacji komputerowych
  4. You get points for every 20 tasks. / Możesz zdobyć punkty za każde z 20 zadań.
-        first point for participation / 1 punkt za przystąpienie do wyzwania
-        one point for answers in white blanks - 13 tasks /1 punkt za rozwiązanie zadań w białym polu (jest ich 13)
-        two points for answers in rose blanks - 5 tasks / 2 punkty za rozwiązanie zadań w różowym polu (jest ich 5)
-        four points for answers in dark red blanks - 4 tasks / 4 punkty za rozwiązanie zadań w polu o kolorze ciemnej czerwieni (4 zadania)
-        extra points/surprises for answers in red blanks - 3 tasks / punkty dodatkowe za rozwiązania czerwonych pól
-        double extra points to every tasks made with digital tool /  podwójne punkty dodatkowe za rozwiązanie zadań w wersji cyfrowej
      5.  You can work out kind of extra point with your teacher (examples: extra result in   
           English lesson, the day without homework, surprises in a school library, a small gift…) / Rodzaj punktów dodatkowych ustal z nauczycielem (np. : dodatkowy plus lub ocena, dzień bez pracy domowej, niespodzianka  do odbioru w szkolnej bibliotece,...)
      6. Share your work with the teacher online, too. / Przesyłaj prace wykonane cyfrowo i inne online na adres  email szkolnej biblioteki : g3.biblioteka@op.pl
      7. Make most tasks using digital tools. /  Staraj się wykonać większość zadań w sposób cyfrowy. W bibliotece znajdziesz podpowiedzi jakich użyć aplikacji lub programów.

Dobrej zabawy!

GAME

Prepare your own game titled “Valentine game” and based on board games.
SONGS

Listen to 3 or more songs about love.
POEMS

Write love poems.
ART

Draw, paint heart inspired by your feelings.
LOVE STORY

Find and read love story or a legend connected with love and taken place in your town, city, region or country.
GIFT

Using newspaper create love collage with words, pictures and give it as a gift.
WORDS

How many words can you think of that connect with  “love”.
WRITING

Write your own lyrics to your favourite love song.
EXPLORATION

Explore history about Saint Valentine and find vestiges in your town (or country) connected with him.Take a photo.
READING

Happy Valentine Day! Today read love story.
LIBRARY

Visit the school library and today read a bestseller about love.
FAMOUS PEOPLE

Search the story of unhappy love between famous people in your country.
GOOGLE ART

Explore Google Art and find the artist who painted amazing pictures with the subject “love”
COOKING

Write a recipe for people who are l in love.Try to make it.
DESIGNING

Design heart bookmark or different widget dedicated to your “love”.
PEOPLE
Find information who was born on14th February and is a famous person? In Poland Anna German - a singer.She sang songs about love. Listen on YouTube. 
SHAKESPEARE
Have you ever read Shakespeare’s books? Write some quotes about love written by him  and read aloud together with somebody.
POETRY

Write limerick or haiku poem  about love.
MATHS

Valentine and maths. Sometimes we don’t understand love like maths. How many percent of word Valentin is “n” ?
DIARY

Start keeping a friendship/love- diary, writing about the things you love on your Valentine     (eg. the way he/she smiles, the way he/she sings…)
ANIMALS
Do you think an animal can feel love? Can a dog or a cat? What about a mouse, a fish, a rabbit? Explain and give reasons or examples.
FRIENDS
Who is your best friend? Think about why this friend is the best!? List at least 10 things that make your friend special. Deliver your friendly facts to your friend.

RESEARCHING
Have you ever wondered how Valentine’s Day got its name? Research and report what you find about Valentine, Cupid, how the date was set, how the tradition of giving cards began.
CANDY GRAM
Materials: 1 box of “conversation”, candy hearts, glue, construction paper, pencil.
Write a letter to a friend using your own words and saying on the conversation hearts. As you write, glue the hearts in place where the sayings fit in.Read it aloud and smile!
A PERFECT PAIR
Pair up with a friend to brainstorm things that go together, like peanut butter and jelly or salt and pepper. After you have made the list, construct a poem using this prompt: WE GO TOGETHER LIKE… and fill in pairs. Choose an ending to your poem.

Partnerzy konkursu z okazji Światowego Dnia Książki 2018.

Z przyjemnością informujemy, że patronami VII edycji konkursu z okazji Światowego Dnia Książki 2018 roku są :

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie 
   
oraz 

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Filia 31
czwartek, 18 stycznia 2018

VII edycja konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018ogłasza VII edycję wojewódzkiego konkursu z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018
pod hasłem
„Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika.”
                                                                                                J.Korzeniowski
w trzech kategoriach:
konkurs plastyczny na opracowanie i wykonanie gry planszowej opartej na utworze literackim,
konkurs literacki na wypowiedź odwołującą się do przeczytanych książek,
konkurs medialny na film lub cykl fotografii przedstawiających sceny z wybranej książki
dla uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego.

Cele:
- promocja czytelnictwa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą,
- ćwiczenie różnorodnych sposobów prezentowania indywidualnych zainteresowań,
- inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
- wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w nauce i rozrywce.

Regulamin konkursu plastycznego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjów woj. lubelskiego.
2. Prace należy złożyć lub przesłać do 30  marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs plastyczny.                                                          
3. Gra planszowa musi być wykonana: w formacie nie mniejszym niż A3, własnoręcznie, wg własnego pomysłu, techniką dowolną, przeznaczona dla 2-4 graczy. Gra powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej, tj.: tytuł, instrukcję w formacie A4, planszę, pionki itp. Plansza powinna być zabezpieczona poprzez oklejenie taśmą lub laminowanie.                                                                                                                        4. Gra może być wykonana indywidualnie lub grupowo przez max. 3 osoby.                                                                       
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i email kontaktowy do nauczyciela, a także imię i nazwisko autora/autorów oraz tytuł książki, na podstawie której powstała gra.              
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetykę wykonania.

Regulamin konkursu literackiego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjów woj. lubelskiego.
2. Termin nadsyłania prac literackich upływa z dniem 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace w wersji papierowej i elektronicznej prosimy przesłać na adres: Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) z dopiskiem: Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs literacki i adres email: g3.biblioteka@op.pl.
3. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem „Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika”. Prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów.                     
4. Prace konkursowe ( forma literacka dowolna np. opowiadanie, esej, wiersz, bajka, itp. - maksymalnie 4 strony druku, format A4, czcionka 12) powinny być opatrzone odręcznym podpisem autora, pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela.                                         5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy.                                                                                       
6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, trafność ujęcia tematu oraz poprawność językową i formy.

Regulamin konkursu medialnego

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7) i gimnazjum woj. lubelskiego.
2. Termin nadsyłania prac (film, fotografia) upływa z dniem 30 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace prosimy przesłać na adres: Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) dopiskiem Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2018 - Konkurs medialny.
3. Prace medialne mogą wykonywać 2 lub 3-osobowe zespoły.
4. Prace konkursowe: cykl zdjęć (min.3) lub film na podstawie wybranej książki oddające atmosferę, wyjątkowość, „ducha” danej książki, mają być próbą przedstawienia własnych wyobrażeń na temat miejsc, bohaterów, sensu książki i powinny być: w przypadku fotografii wywołane w formacie co najmniej A5, a w przypadku filmu zapisane na płycie CD lub DVD. Nagrany materiał powinien odtwarzać się w programach: Windows Media Player, Real Player lub Movie Maker.                                                                                                                     
5. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, telefon i/lub email kontaktowy do nauczyciela.                                                                                    6. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność pomysłu oraz innowacyjność wykorzystania w nagraniu narzędzi medialnych.

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.Partnerem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego - Filia nr 31 w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.
2. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa, w tym również publikacji, na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 30, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30, blogu biblioteki, a także przez sponsorów i firmy, które objęły patronat nad konkursem.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn.zm.).
5. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek G (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin).                          
6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – budynek G (ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin) 24 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00, a także na stronie internetowej szkoły www.sp30.lublin.pl oraz na blogu biblioteki Gimnazjum nr 3 www.g3-biblioteka.blogspot.com

Biblioteka G Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin

tel. 81-7490694 w.48  ;  email:g3.biblioteka@op.pl 

wtorek, 16 stycznia 2018

O czytaniu i nieczytaniu uczniów- czytelników biblioteki w I semestrze 2017/2018

 O tym, co myślimy o naszych czytelnikach możecie poczytać w krótkiej analizie w zakładce Statystyki. Poniżej przedstawiamy tych,co zasługują na pochwałę, wyróżnienie i fanfary. Są wśród nich systematyczni czytelnicy i miłośnicy książki, uczniowie, którzy dzięki rówieśnikom, rozmowom o książkach i akcjom czytelniczym zaczęli czytać oraz nowi, których jeszcze do końca nie poznaliśmy jako fanów czytania. Wszystkim gratulujemy!
Statystyka klas (gimnazjum i klasy 7) oraz najlepsi czytelnicy- stan na 15.01.2018r. :
Lp.
Klasa
Wypożyczeń
Średnia na ucznia klasy
Najlepsi czytelnicy
1
2aG
160
5,92
Zawadzka M.-23, Ceglarz K.-17,
Ostrzyżek E.-15,
Tylus Z.-14, Drela D.-11,
Kalinowska J.-8, Krysa M.-7, Bazyluk J. – 7,
Pastwa E.-6, Tkaczyk A.-6
2
3cG
155
6,45
Zdybel J.-32,
Sadurska J.-19, Świerczpwska N.-15,
Skałecki W.-8, Szczepański S.-8
3
2bG
130
4,81
Socha J.-13,
Rękas J.-9, Kurowiak D.-9, Matuszkiewicz E.-8,
Basak D.-8,
Połyńczuk K. -7, Toruń J. -6, Stasiak A.-5,
Ulanowska W.-5, Kulig N.-5
4
3aG
125
5
Mazurek N.-25,
Dubis J. – 24, Janusz K.-15, Falkiewicz O.-8,
Paćkowska M. – 5, Wojciechowski M.-5
5
7c
105
4,2
Jakubusek I.-12, Daniluk A.-9, Złotek K.-9,
Gęca A. – 6, Michalska N.-6
6
7a
100
5,26
Brak
7
2cG
3bG
90
90
4,73
4,73
Brak
Zięba L.-22, Pańpuch R.-8, Szubartowska M.-8,
Toporowska N.-7, Wojtaszek J.-7, Zawadzka A.-7
8
7b
56
2,07
Brak
9
7d


7f
51


51
2,43


2,32
Jeziorkowska A.-8, Harmasz O.-6, Gęca J.-5,
Czajka A.-5

Polak H.-9, Wilczek O.-8, Krzowska I.– 6
10
7e
24
1
Brak
Uczniowie klas IV-VI zasługujący na wyróżnienie:
Thum A., 6a-37; Jarszak A., 6a – 14; Iwaniak T., 4d-13; Juszka P. , 6a- 10

środa, 3 stycznia 2018

Zimowo-świąteczne wiersze.

Jeszcze przed świętami uczniowie klasy IIa i IIc na podstawie swoich skojarzeń o zimie i Bożym Narodzeniu pisali wiersze. Zadanie nie było łatwe, ale zachęcało do rozwijania wyobraźni, odwołania się do wspomnień i wzbogacało słownictwo. Najważniejsza była zabawa słowem, bo dzięki temu każdy,chociaż na chwilę,mógł zostać poetą.
Poniżej prezentujemy kilka wybranych wierszy:

Za oknem sypie śnieg
Na stole stygną kluski
Kevin znowu sam w domu
A ja nie mam humoru

                                      Emilia , 2a

Na choince wiszą już ozdoby
Dzieci za oknem przeżywają na sankach przygody
Ze śniegu lepimy bałwanka
Prezentów oczekuje mała Hanka
Już niedługo spotkamy się z rodziną,
by czas przy stole przyjemnie minął.

                                         Estera, 2a

Gdy śnieg za oknem prószy już
To znak, że święta są tuż, tuż.
Choinka pełna światełek jest,
lecz to nie tak ważne jest.
Dwanaście potraw, barszcz i karp
Do stołu zasiąść czas!
Prezentów stos, aż dzieci w głos!
Pasterka trwa, organista gra
Ludzie śpiewają, kolędy grają
I takie to są święta te
Gdy Chrystus rodzi się.

                                          Anonim

Jedzie rodzinka
Pachnie choinka
A pod nią prezent czeka na ciebie.
Już dzwonią dzwonki
Tłuką się bombki
Na niebie lśni gwiazda
Zaśpiewał gazda
Pora do stołu
namiastkę wyjątkowego wieczoru. 

                            Daniel, 2c

Święta już blisko
Pada już śnieg
W sercu czuć magię i radość.
Choinka już stoi
A pod nią prezenty.
Na stole potrawy
A w szopce Maryja śpiewa Jezusowi.

                                       Anonim