piątek, 22 września 2017

Lekcja czytelniczo-integracyjna z kropką w klasie IVd.

22 września odbyła się czytelniczo-integracyjna lekcja w klasie IVd. Wychowawczyni - pani I.Kozak zaprosiła nauczyciela bibliotekarza - p. A. Szadziewską do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki z klasą IVd. Uczniowie wysłuchali tekstu książki "Kropka", a następnie uczestniczyli w dyskusji o sytuacji głównej bohaterki - Vashti. Przesłania książki szukaliśmy też w osobistych doświadczeniach. W ćwiczeniu "moja kropka talentów" uczniowie zaznaczali wybrane ze spisu własne talenty oraz dopisywali te, których zabrakło w propozycjach. Wszystkie kropki zostały przyklejone na wielką kropkę klasową, gdyż IVd to jedna ogromna kropka różnorodnych talentów. Na zakończenie każdy otrzymał "kropkę wzmocnień". Zadaniem było napisać imię kogoś z klasy, kto niekoniecznie jest najlepszym kolegą, przyjaciółką z ławki, a raczej koleżanką lub kolegą, w której dostrzegamy talent jak w Vashti. Na kropce pisaliśmy coś z pozytywnym przesłaniem do tej osoby. To był przekaz, który w trudnej sytuacji ma nas wzmocnić i pomóc uwierzyć w siebie. Wszyscy uczniowie zaangażowali się w lekcję, przygotowali swoje kropki talentów i dołączyli do kropki klasowej. W ten sposób lepiej poznali siebie i to nad czym warto jeszcze popracować. Na kropki wzmocnienia czekał każdy uczeń i chętnie rozdawał je innym. Niektórzy pomyśleli nawet o wychowawcy. Dopełnieniem lekcji był strój uczniów i nauczycieli z elementami kropek. Dla nauczyciela bibliotekarza było to nowe doświadczenie pracy z młodszymi uczniami, z którymi od tego roku szkolnego będziemy coraz częściej spotykać się. 
 Lekcję przygotowała pani A. Szadziewska, a inspiracją do scenariusza były:
Wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia


Zapraszamy do udziału w konkursie
"Wyślij życzenia na 
Święta Bożego Narodzenia"

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
ogłasza VI edycję Archidiecezjalnego Konkursu
plastyczno-literackiego pod hasłem
Wyślij życzenia
na Święta Bożego Narodzenia            
w kategoriach:
     konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową,
     konkurs literacki na list z przesłaniem Dobrej Nowiny do tych,    których kochamy a nie możemy spotkać się z nimi przy wigilijnym stole.

Adresaci:
®     uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6,
®     uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych.
Cele:
®     inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
®     nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji Bożonarodzeniowej Polski i regionu,
®     promowanie talentów plastycznych i literackich,
®     upowszechnianie zwyczaju samodzielnego wykonywania kartek świątecznych przy niewielkim nakładzie finansowym i własnej pracy autora.

Regulamin konkursu plastycznego:
1.      Prace konkursowe (w formacie A5, po złożeniu) powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną (z wyłączeniem suchych pasteli, plasteliny i wyklejania ziarnami), w pracach nie mogą być wykorzystywane gotowe elementy.
2.      Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, kreatywność, estetykę wykonania, wkład pracy,  dobór formy do tematu.

Regulamin konkursu literackiego:
1.      Prace literackie powinny być przygotowane samodzielnie, napisane na komputerze (czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,5) i nie przekraczające jednej strony w formacie A4, opisane: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela, wysłane drogą elektroniczną na adres: surteld@gmail.com
2.      Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i pomysłowość oraz poprawność stylistyczną i gramatyczną,.


Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:
1.      Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę, prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
2.      Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie do 5 prac w każdej kategorii.
3.      Wszystkie prace ze szkoły/placówki zgłoszone do konkursu należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię nazwisko nauczyciela/opiekuna dane kontaktowe opiekuna) i umieścić w jednej zbiorczej kopercie z kartą zgłoszenia (zał. nr 1). UWAGA! Brak podpisu, karty zgłoszeniowej eliminuje pracę z konkursu!
4.      Podpisane prace wraz ze zgłoszeniem przyjmowane są do dn. 14 listopada 2017r.(decyduje data stempla pocztowego). Adres: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin z dopiskiem Wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia”. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.
5.      W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6.      Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów.
7.      Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych (np. zorganizowania wystawy pokonkursowej prac, prezentacja na stronie internetowej szkoły http://www.sp30.lublin.pl/, reprodukcja na łamach prasy).
8.      Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące, oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz  w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych  z dn. 29.08 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
9.      Gala Laureatów odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, o terminie zainteresowani zostaną poinformowani drogą mailową.

Dane Kontaktowe:
Dorota Surtel                                                                                   
                                                                                                  Szkoła Podstawowa nr 30
                                                                                                 im. Króla Kazimierza Wielkiego
    w Lublinie
                                                                                                  ul. Nałkowskich 110
                                                                                                  20-470 Lublin
                                                                                                  tel. 81-749-06-94

Szkolna Ściana Inspiracji Czytelniczych cd.

Szkolna Ściana Inspiracji Czytelniczych żyje, a ilość wpisów, pomału, ale rośnie !!! Przedstawiamy kolejne cytaty z ostatnio przeczytanych lektur uczniów klas gimnazjalnych:

„W czytaniu najlepsze jest to, że przestajesz żyć swoim życiem, 
a zaczynasz żyć życiem bohaterów.”
A.Ballon, „Uratuj mnie”


„Wydaje mi się, że nikt nie wie na pewno czego szuka, 
dopóki tego nie znajdzie.”
                                      K.Cass„Następczyni”                                             
„Ale marzenia tak naprawdę się nie spełniają. Spełniają się w pewien sposób, a potem tylko rosną.”
S.Rubin, „Tańcząca”

„Przeciwności z którymi musimy się zmierzyć często sprawiają, 
że stajemy się silniejsi. A, to co dziś wydaje się stratą, jutro może być zyskiem.”
N.Vujicic, „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”

„Czasem coś nas przeraża, a jeśli tak jest (…) wtedy częstokroć warto spróbować i wykorzystać każdą szansę, by niczego nie żałować.”
A.Bellon, „Uratuj mnie”


„A potem odeszła ze swoją niezłomną wiarą:
-Przykro mi, że nie doświadczyła cudu.
-Doświadczyła. Ty nim jesteś.”
                   C.Sittenfeld, „Szkoła uczuć”


Dołącz do nas - Zainspirowanych Czytaniem !!! 
Przyjdź do biblioteki szkolnej i pokaż, że czytasz !!! Inspiruj Czytaniem !!! 
Szkolna Ściana Inspiracji Czytelniczych czeka !!!

PS. Wszystkie książki, z których pochodzą w/w cytaty znajdziesz w  naszej bibliotece.

piątek, 15 września 2017

29 września 2017 - Dzień Głośnego Czytania

Biblioteka szkolna zaprasza do akcji głośnego czytania. 
Zapraszamy:
- nauczycieli, by poświęcili min. 5 minut tego dnia na każdej lekcji na przeczytanie fragmentu książki, najlepiej wybranej z księgozbioru biblioteki szkolnej :-),
- nauczycieli i uczniów do głośnego czytania wybranych fragmentów ulubionych książek publicznie na dużych przerwach na parterze korytarza budynku G (gimnazjum).
Wszystkich chętnych  Uczniów prosimy o zgłoszenie chęci udziału w głośnym czytaniu w bibliotece szkolnej G (gimnazjum).
Nie zwlekaj! Zgłoś chęć udziału w Dniu Głośnego Czytania!

Moja półka z książkami

Czytasz i chcesz się tym podzielić z innymi? Przyjdź do biblioteki szkolnej i wpisz tytuły książek, które już przeczytałeś i te, które dopiero zamierzasz przeczytać na SWOJĄ PÓŁKĘ Z KSIĄŻKAMI. Taka, dość nietypowa lista przeczytanych przez Ciebie książek będzie wyzwaniem czytelniczym dla innych.
Dzięki niej poznamy nie tylko Twoje wybory czytelnicze, ale i Ciebie - 
"Powiedz mi co masz na półce z książkami, 
a powiem Ci kim jesteś" :-)

PS. Nieśmiałym zapewniamy anonimowość :-)
Projekt eTwinning z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych.

Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do czytelni biblioteki szkolnej G (gimnazjum)  na warsztaty tworzenia pocztówek z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych 2017. Kupione i zaprojektowane przez Was pocztówki powędrują do waszych rówieśników z różnych krajów Europy. Również Wy otrzymacie pocztówki ze szkół partnerskich, które dołączą do projektu. W każdej szkole przygotujemy następnie wystawy i zaprezentujemy je w formie zdjęć szkołom uczestniczącym w wydarzeniu. Każda pocztówka zawierać ma przysłowie, powiedzenie, hasło lub cytat na temat przyjaźni. Napiszemy je w języku polskim i angielskim. Zapraszam do tej atrakcyjnej plastyczno- językowej zabawy w ramach projektu eTwinning "A postcard 4U". Szczegóły projektu w zakładce eTwinning na blogu.Szkolna Ściana Inspiracji Czytelniczych

Zapraszamy wszystkich Czytelników do uczestnictwa w tworzeniu Szkolnej Ściany Inspiracji Czytelniczych. Wydarzenie to polega na podzieleniu się swoimi fascynacjami czytelniczymi poprzez zamieszczenie na SzŚICz cytatów z przeczytanych książek.   Zgłaszajcie swoje propozycje w bibliotece! Nie zapomnijcie podać autora i tytułu książki, z której dany cytat pochodzi. Czekamy nie tylko na popularne, ale i inspirujące cytaty, złote myśli, aforyzmy, sentencje z książek... 

Oto cytaty, które już pojawiły się na SzŚICz:

„Głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu.”
     S.King, „Dallas’63”

„Ci, którzy czytają książki, zawsze będą górować nad tymi, którzy ich nie czytają.”
         A.Pilipiuk, „Zaginiona”

„Był winny jak ocet. Bez dwóch zdań.”
          R. Mróz, Kasacja
 „Kiedy życie rzuca Ci kłody pod nogi, zacznij budować z nich schody. Zajdziesz wysoko.
       R. Mróz„Inwigilacja"

„Życie miejscami było do d…, ale czasem na drodze spotkaliśmy ludzi, którzy byli warci tego, by żyć.”
                                           A.Bellon, „Uratuj mnie”

„Bo przyjaciele nie są tylko od pocieszania, gdy użalasz się nad sobą. Są od kopnięcia cię w tyłek, kiedy chcesz się poddać.”
                                             A.Bellon, „Uratuj mnie”

„Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.”
                                     C.Ruiz Zafon, „Cień wiatru”


„Nadzieje są jak chmury. Jedne przechodzą, a inne przynoszą deszcze.”
                   L.Bardijewska, „Kot Karima i obrazki”

„Dzięki kłamstwu zjesz obiad, ale nie zjesz już kolacji.”
                   L.Bardijewska, „Kot Karima i obrazki”

„Nie bądź zbyt słodki, bo Cię zjedzą. Nie bądź zbyt gorzki, bo Cię wyplują.”
                   L.Bardijewska, „Kot Karima i obrazki”


środa, 13 września 2017

Międzynarodowy projekt eTwinning!

Drodzy uczniowie! Zapraszam do włączenia się w realizację projektu edukacyjnego eTwinning "InNASA- International Art Storytelling Academy". Projekt skierowany jest głównie do uczniów klas drugich gimnazjum, ale może dołączyć do niego każdy uczeń z klas VI, VII , II i III gimnazjum. Uczniowie klas drugich projekt będą mogli mieć wpisany na świadectwo!
Klasa II A już poznała wstępnie na lekcji wychowawczej czym jest eTwinning. Dla niewtajemniczonych podaję informację, że eTwinning to współpraca międzynarodowa szkół, która pozwala na realizację projektu edukacyjnego ze szkołą partnerską poprzez wykorzystanie technologii komputerowej i języka obcego lub ojczystego. Szczegóły: http://www.etwinning.pl/                          W proponowanym projekcie partnerami będą szkoły z Włoch, Łotwy, Armenii, Mołdawii i Polski. Główny temat projektu dotyczy legend. O szczegółach projektu będę informować, a tymczasem zapraszam uczniów do zapisywania się w bibliotece szkolnej do udziału w tym niecodziennym zadaniu edukacyjnym!

Witamy w roku szkolnym 2017/2018!Witamy w nowym roku szkolnym! W końcu udało się wyjrzeć zza stosów podręczników i wypełnić najważniejsze obowiązki związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz znaleźć chwilę dla czytelników naszego bloga. Mamy dla Was kilka informacji:
- reforma edukacji spowodowała, że od roku szkolnego 2017/2018 jesteśmy Szkołą Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie z oddziałami gimnazjalnymi;
- szkoła posiada bibliotekę szkolną rozmieszczoną w dwóch częściach: w skrzydle byłego gimnazjum znajduje się biblioteka dla starszych uczniów, głównie klas VII i klas II i III gimnazjum, ale ze zbiorów biblioteki może korzystać każdy uczeń szkoły;
- udostępniliśmy już podręczniki, a brakujące dla nowych uczniów przekażemy, jak tylko dotrą z wydawnictwa;
- można już wypożyczać część książek zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (200 egzemplarzy); książki te polecamy również rodzicom/opiekunom uczniów oraz nauczycielom i pracownikom administracji szkoły;
- zachęcamy do wypożyczania księgozbioru biblioteki i korzystania z czytelni;
- uczniom proponujemy zajęcia rozwijające ich zainteresowania, zdolności i umiejętności:           Koło Origami, Cyfrowe Koło eTwinning (chętnych zapraszamy osobiście do biblioteki) poinformujemy niebawem);
- uczniów zapraszamy na artystyczne, rękodzielnicze, czytelnicze, literackie warsztaty i przerwy w bibliotece;

Zapraszamy zaczytanych i opornych czytelników oraz wszystkich, którzy chcą spędzić kreatywnie wolny czas w szkolnej bibliotece!