Koła

Koło medialne eTwinning 2016/2017Koło medialne eTwinning to efekt zainteresowań młodzieży i nauczycieli bibliotekarzy nowoczesnymi narzędziami internetowymi oraz realizacją projektów edukacyjnych w ramach eTwinning - programu współpracy szkół z pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej.       Do naszego koła może dołączyć każdy uczeń, który :

  -chce korespondować i poznawać rówieśników z różnych krajów europejskich,   

      - chce poznać programy cyfrowe pomocne w uczeniu się i rozrywce,     

               - chce tworzyć zabawne zdjęcia, interaktywne prezentacje i plakaty,                      

 - chciałby nauczyć się kręcić i montować filmy, animacje,                                                 

   - lubi pracować z komputerem, aparatem fotograficznym, kamerą filmową,  

                           - myśli o byciu wolontariuszem i lubi czytać książki ( w tym dzieciom),

Zapraszam we wtorki od 13.30!
       
Spontaniczne origami

Warto zajrzeć do szkolnej biblioteki by ... włączyć się w spontaniczną akcję składania motylków origami. Uczniów i uczennice klasy IIIC pochłonęła pasja składania tych prostych, lecz efektownych składanek. Powstało wiele kolorowych papierowych modeli, dzięki którym w bibliotece zrobiło się  kolorowo i motylkowo .... Olbrzymią część kolekcji motylków origami podarowaliśmy Filii nr 13 MBP im. H.Łopacińskiego w Lublinie. Koło origami zaprasza do wspólnej zabawy z origami

Tradycją szkolnego Koła origami stało się prezentowanie swojej działalności podczas dnia otwartego Gimnazjum nr 3. W tym roku reprezentant Koła -  Mateusz Marek, uczeń klasy IIIC prowadził warsztaty, podczas których pokazywał składanie zakładki do książki. Mateusz cierpliwie wyjaśniał zasady składania origami, krok po kroku zapoznając ze sposobem wykonania sympatycznego gadżetu. W tym roku zainteresowane składaniem były głównie uczennice klas szóstych okolicznych szkół podstawowych. I chociaż - jak się dowiedzieliśmy od dziewcząt - był to ich debiut w origami, to wszystkie odniosły sukces i wyszły z biblioteki z oryginalnymi zakładkami do książek.


„Origami to czarodziejski świat, w którym każdy odkryje dla siebie radość tworzenia." 
                                                                                                       Zulal Ayture-Sheele

KOŁO ORIGAMI 

Podejmując pracę w Gimnazjum nr 3 nie wiedziałam, że „połknę” bakcyla sztuki składania papieru jaką jest origami. Nigdy wcześniej nie zajmowałam się tym zakładając z góry, że nie mam takich zdolności i że nie jestem wystarczająco cierpliwa. Sztuką origami „zaraziła” mnie nauczycielka świetlicy sąsiadującej z nami Szkoły Podstawowej nr 30.   
Origami jest to japońska sztuka składania papieru, prawdopodobnie wywodząca się z Chin, gdzie wynaleziono papier. Samo słowo „origami” oznacza: oriskładanie, kamipapier. Przez wiele lat gniecenia i formowania papieru na kształt roślin, zwierząt lub przedmiotów wykształciła się ta szczególna forma składania. Dzisiaj origami ma wszechstronne zastosowanie w dekoracji wnętrz, budowaniu scenografii i przede wszystkim w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.


ZALETY ORIGAMI

 Składanie papieru jest doskonałym ćwiczeniem pamięci i zdolności motorycznych. Dzięki wykonywaniu poszczególnych elementów młodzież zapamiętuje kształty, kolory oraz kolejność składania. Praca obu rąk, które wzajemnie się wspierają wpływa pozytywnie na kształtowanie sprawności manualnej. Te poszczególne czynności przy wykonywaniu danej formy wyrabiają umiejętności manipulacyjne i konstrukcyjne. W trakcie zajęć, kiedy uczniowie muszą odzwierciedlać czynności nauczyciela, a potem porównać ze swoim wykonaniem pracy doskonaliła się synteza wzrokowo – ruchowa.
Origami odgrywa również wielką rolę w kształtowaniu orientacji przestrzennej : określaniu kierunku, położenia i proporcji. Ma to szczególne znaczenie dla uczniów z zaburzoną lateralizacją. Poprzez składanie kół, kwadratów i trójkątów uczniowie w prostej, zabawowej formie zapamiętują  figury geometryczne.
Oprócz  usprawniania podstawowych umiejętności uczenia się sztuka origami ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalno – motywacyjny. Każdy uczeń może osiągnąć sukces czyli poczuć własną wartość, a to z kolei budzi uczucie pewności siebie.  Praca w grupach  uczy  współpracy i wyzwala chęć, a czasami konieczność pomagania sobie nawzajem. Nawet osoby nieśmiałe, bierne zazwyczaj w czasie zajęć lekcyjnych, na spotkaniach koła stają się bardziej otwarte i wykazują się aktywnością twórczą.
 Origami ułatwia uczniom nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności uczenia się oraz  wpływa na społeczne i emocjonalne funkcjonowanie  w grupie. Szkole zaś dostarcza niezwykle wiele ciekawych prac będących elementami dekoracji i scenografii w czasie imprez szkolnych i międzyszkolnych.

Szkolne Koło Origami - krótka historia.
Koło rozpoczynało swoją działalność jako nieformalna grupa uczniów skupionych wokół biblioteki. Na początku wykonywaliśmy skromne prace, służące urozmaiceniu dekoracji gazetek i wystaw bibliotecznych. Sztuka origami była też  obecna na zajęciach Koła Miłośników Książek (np. składaliśmy figurkę misia  na zajęciach poświeconych badaniu motywu  misia w literaturze), na doraźnych zastępstwach (uczniowie poszczególnych klas tworzyli wspólnie sezonowe elementy dekoracji swoich sal np. bożonarodzeniowe gwiazdki, wiosenne kwiaty itp.), podczas okolicznościowych imprez szkolnych i bibliotecznych itp.  Dopiero później zaistnieliśmy jako Koło Origami zrzeszające przede wszystkim uczniów I i II klas gimnazjum. Nigdy nie byliśmy Kołem licznym. Liczba uczestników zajęć wahała się  i liczyła w najbardziej „tłustych” latach 10-12 członków. Mimo tego możemy poszczycić się pewnymi osiągnięciami. W roku 2005  Koło Origami w składzie: Magdalena Barszcz, Małgorzata Dycha, Katarzyna Łopało, Aleksandra Piątek i Marta Pietroń wykonało w ramach projektu „Hans Christian Andersen-książę baśni” ilustracje do wybranych baśni. Dziewczynki wykorzystując możliwości sztuki orgiami zilustrowały baśniowy świata stworzony przez Hansa Christiana Andersena. Uczennice na kilku kolejnych spotkaniach wykonały techniką orgiami baśniowe postaci : Calineczkę, Królową śniegu, jaskółki, ropuchy, stokrotki, tulipany, chrabąszcze, motyle, łabędzie, rybki, Cesarza, Małego księcia, choinki. Diagramy zaczerpnięto ze znajdujących się w naszej szkolnej bibliotece książek o origami oraz z pozycji z własnych księgozbiorów. Origamistki podczas pracy słuchały również nagrań baśni Hansa Christiana Andersena odkrywając jego twórczość na nowo. Wykonane prace wzięły udział w konkursie literacko-plastycznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie pt. „Powróćmy do baśni” zdobywając III miejsce w kategorii plastycznej.
Udział Koła Origami w w składzie: Patryk Dubiel i Kamil Świca międzyszkolnym projekcie edukacyjnym  „Henryk Sienkiewicz okiem gimnazjalisty widziany…”  zaowocował wykonaniem figurek zwierząt żyjących „w pustyni i w puszczy”. Na spotkaniach  Koła  wyszukiwaliśmy diagramy i składaliśmy techniką origami ptaki, ssaki, owady i ryby, które występują w w/w ekosystemach i/lub na kartach powieści. Efektem pracy Koła była aranżacja środowiska „W pustyni i w puszczy”, która stanowiła  fragment scenografii prezentacji projektu „Henryk Sienkiewicz  okiem gimnazjalisty widziany…”  w Gimanzjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 w roku 2007.
Prace Koła (bożonarodzeniowe gwiazdy i gwiazdki, choinki, kwiatki itp.) ozdabiają rokrocznie także Filię nr 13 i 31 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Działalność Koła Origami  jest więc również formą promocji Gimnazjum nr 3 w środowisku miasta Lublina.
W roku szkolnym 2008/2009 Koło Origami skupiało dwóch uczniów klas  drugich gimnazjum – Michała Kasprzaka i Damiana Miazka z kl. IIf. Zajęcia odbywały się w każdą środę o godzinie 14.30 w czytelni biblioteki szkolnej.
W roku szkolnym 2009/2010 Koło Origami w składzie: Michał Kasprzak kl. IIIf, Damian Miazek kl. IIIf, Mateusz Maciąg kl. IIIa, Katarzyna Prokopek kl. IIf i Agnieszka Podolak kl. IIf spotykało się we wtorki o godzinie 14.30 w czytelni biblioteki szkolnej. 
W roku szkolnym 2010/2011 Koło Origami w składzie: Justyna Szymaniak kl.Ia, Katarzyna Prokopek kl.IIIf i Agnieszka Podolak kl.IIIf, Dominika Drozd kl.Id i Paulina Wójcik kl.Id spotykało się w czytelni biblioteki szkolnej w każdy poniedziałek o godzinie 14.30.
 W roku szkolnym 2011/2012 Koło Origami spotykało się podobnie jak w latach ubiegłych w czytelni, w poniedziałki o godzinie 14.30 w następującym składzie: Justyna Szymaniak kl.IIa, Magdalena Drozd kl.Ic, Magdalena Jędras kl.Id, Ewelina Tyburska kl.Id oraz Angelika Kowalska Ic.
W roku szkolnym 2012/2013 Koło Origami spotykało się w czytelni biblioteki, w poniedziałki o godzinie 14.30 w składzie: Mateusz Marek kl.Ic, Ilona Kołbyko kl.Id.
W roku szkolnym 2013/2014 roku szkolnym spotykamy się w czytelni, we środy o 13.30 w następującym składzie: Daniel Kowalski kl.Ic, Mateusz Marek kl.IIc i Arkadiusz Grunwald kl.IIc.
W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 Koło origami spotyka się w czytelni biblioteki szkolnej, we wtorki o godz. 14.30 w następującym składzie: Mateusz Marek kl.IIIc, Ilona Kołbyko kl.IIId, Mateusz Naja kl.Ic i Paweł Czarski kl.Ia.
W bieżącym roku szkolnym 2016/2017  Koło origami spotyka się w czytelni biblioteki szkolnej, we środy o godz. 11.30 w następującym składzie: Klaudia Janusz, Natalia Mazurek i Joanna Dubis, uczennice klasy 2a.
Na spotkaniach Koła  wykonujemy formy płaskie i przestrzenne. Tworzymy moduły, z których wspólnie budujemy obrazy, konstrukcje, itp. Dobrze się bawimy !!!
Zapraszamy Wszystkich chętnych  gimnazjalistów!
 KOŁO KRONIKARSKIE

Koło kronikarskie Gimnazjum nr 3 powstało w 2010/2011 roku szkolnym. Szkolni kronikarze prowadzą i redagują Kronikę Gimnazjum nr 3. Aktualnie Kronikę naszej szkoły tworzy sześć segregatorów z "oprawionymi" w foliowe koszulki kartami, na których widnieją zdjęcia z najważniejszych wydarzeń szkolnych. Zdjęcia uzupełniają komentarze, różnorodne ozdobniki graficzne oraz relacje z życia szkoły spisane przez samych Kronikarzy. Spotkania Koła kronikarskiego odbywają się w czytelni biblioteki szkolnej, w co drugą środę (zamiennie z Kołem dziennikarskim) o godzinie 14.30 i trwają półtorej godziny. Na nich właśnie tworzymy Kronikę i piszemy relacje. Praca kronikarza polega również na "aktywnym" słuchaniu imprez szkolnych - to na podstawie sporządzonych "na żywo" notatek powstają później teksty- relacje, reportaże, wywiady i "aktywnym" ich oglądaniu - zdjęcia robimy samodzielnie szkolnymi aparatami. Tak więc uczniowie pracujący w Kole kronikarskim rozwijają swoje zdolności i talenty: dziennikarskie, fotograficzne i komputerowe - bo wszystkie teksty powstają przy użyciu programów biurowych i graficznych pakietu Microsoft Office. Uczniowie na łamach Kroniki nie tylko opisują uroczystości szkolne, ale promują również osiągnięcia naszych uczniów i umieszczają wycinki prasowe dotyczące naszej szkoły (stałe rubryki Kroniki: UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 3 NA ŁAMACH i DYREKTOR GIMNAZJUM NR 3 NA ŁAMACH). 
Efektem naszej pracy jest oczywiście Kronika Gimnazjum nr 3 w Lublinie (na co dzień dostępna w bibliotece szkolnej), ale najważniejsze dla nas jest poczucie tworzenia tradycji szkoły, czynny udział w jej życiu oraz fakt, że tworzymy pozytywny wizerunek naszej szkoły -  Gimnazjum nr 3 w Lublinie - w środowisku.
W roku szkolnym 2010/2011 kronikarzami były: Aleksandra Gzik, Natalia Kostyła, Milena Kucharska, Marta Włodarczyk z kl. IIb i Adrianna Wójcik z kl.IIa. W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 Kronikę G3 tworzą: Paweł Mituła, Magdalena Gralewska z kl.Ic, Dominika Drozd z kl. IId, Adrianna Wójcik, Agnieszka Pijas, Magdalena Bajura z kl.IIIa.
W roku szkolnym 2013/2014 kronikarzami są: Paweł Mituła kl.IIIc, Magdalena Gralewska kl.IIIc.
W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 kronikę tworzą: kronikarze - Weronika Budzyńska kl.IIa, Klaudia Stasiak kl.IIa i Justyna Osińska kl.IIa, fotoreporterzy - Julia Pawlak kl.IIa, Małgorzata Surtel kl.IIa.
Zapraszamy Wszystkich Gimnazjalistów z zacięciem dokumentalnym, reporterskim ...
                                                                                                                                         Kronikarze

Koło MedialneKoło medialne istnieje od września 2010 roku. Koło to efekt funkcjonowania w bibliotece Multimedialnego Centrum Informacji, zainteresowań młodzieży i nauczycieli bibliotekarzy nowoczesnymi narzędziami internetowymi oraz realizacją projektów edukacyjnych w ramach eTwinning - programu współpracy szkół z pomocą technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Do naszego koła może dołączyć każdy uczeń, który:

-        - chce kręcić i montować filmy szkolne,
-        - lubi pracować z komputerem, aparatem fotograficznym, kamerą filmową 
          -chce wiedzieć jak nagrać audycję radiową, wywiad, podcasty, audiobooka
-        - chcesz tworzyć zabawne zdjęcia, interaktywne prezentacje i plakaty
-        - chce dowiedzieć się czym jest Web 2.0 ?
-        - chce połączyć rozrywkę z nauką

Do dyspozycji Koła są cztery komputery z dostępem do internetu, laptop, kamera cyfrowa, cyfrowe aparaty fotograficzne, DVD i telewizor oraz projektor multimedialny. Obecnie część uczniów z Koła pracuje w ramach zajęć nad realizacją projektu eTwinning. Wspólnie poznajemy nowoczesne narzędzia, które w atrakcyjny i interaktywny sposób pomogą nam zaprojektować, wykonać i zaprezentować w internecie i w szkole naszą pracę.
             W roku szkolnym 2013/2014 spotykamy się w piątki o 13.15!

W roku szkolnym 2012/2013 spotykaliśmy się w piątki o 15.30! Uczestnicy : S.Gałązka, B.Szpanbruker, A.Piasecka, M.Bartoszek, N.Cichocka, A.Wojciechowska, K.Wójcik, A.Wojtkiewicz.
W roku szkolnym 2010/2011 spotykaliśmy się w piątki w godzinach 14.30-16.00. Uczestnikami zajęć medialnych są:
S.Gałązka, B.Szpanbruker, K.Goral, A.Pijas, M.Bajura, J.Jaśkiewicz, P.Górecki, W.Różycka, A.Koguc